پیشتازان سازمان دانش آموزی شهرستان طبس

۲۹ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «آموزش تشکیلاتی» ثبت شده است 

اجاق های صحرایی1اجاق های صحرایی2 


 


اصول خبرنویسیآشنایی با خبر و خبرنویسی 
جهت یابی 1
جهت یابی 2مخابره و جهت یابی ( ویژه مربیان )مخابره و جهت یابی ( ویژه اعضاء )
 


گره و چوب


گره و چوب 2
کار با چوب و طناب ( ویژه مربیان )کار با چوب و طناب ( ویژه اعضاء ) 


امداد و نجات
امداد و کمکهای اولیه ( ویژه مربیان )
امداد و کمکهای اولیه ( ویژه اعضاء )
 

نظام جمعصف جمع ( ویژه مربیان ) صف جمع ( ویژه اعضاء ) 

 

در آغاز جلسات افراد بصورت گروه 6 یا 7 نفره دور هم حلقه زده در حالی که شست دست چپ یکدیگر را گرفته تا امتداد شانه بالا آورده و دست راست را روی شانه یکدیگر قرار می دهند هماهنگ با قرائت سوره والعصر پایان می یابد. آنگاه با بالا آوردن دست چپ تا مقابل صورت شعار کلی تشکیلات ( برای رستگاری، همفکری، همدلی، همکاری) را خوانده سپس دست ها را پایین می آورند.

نکته : این مراسم برگرفته از اصحاب صفه در زمان پیامبر (ص) در مدینه می باشد.

 

 

مدرس: مهدی حاتمی کیا ، مربی پیشتازان شهرستان طبس

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1- تشویق قرآنی : طیب طیب الله احسنت بارک الله - الله اکبر- احسنت

2- تشویق فارسی : خوبه خوبه خیلی خوبه

3- تشویق ترکی : یانچی یانچی- چخ یانچی- یاشا یاشا مین یاشا- ساغل ساغل- چخ ساغل

4- تشویق اصفهانی : خوبس خوبس خیلی خوبس

5- تشویق لری : خوه خوه خیلی خوه

6- تشویق کردی : خاصه خاصه فرا خاصه- رنده رنده پرنده

7- تشویق خراسانی : خوبه خوبه خیلی خوبه

8- تشویق خوزستانی : حلوه حلوه وایده حلوه- زین زین کلش زین

9- تشویق یزدی : خشه خشه خیلی خشه

10- تشوین مازندرانی : خار خار خله خار

11- تشویق کرمانی : ماشی ماشی ماش ماشاءالله چش نخوری ایشاالله

12- تشویق نیشابوری : باری باری باری کولا باری کولا

 13- تشویق گیلانی : پیرشی برارتی قربان

14- تشویق سیستان و بلوچستانی : واشین واشین سخ واشین

15- تشویق ایلامی : وتی وتی گل وتی

16- تشویق زنجانی : یشا یشا چخ یشا

17- تشویق تهرانی : باری باری باریک الله- چش نخوری انشاءالله

18- تشویق بوشهری : خون خون خیلی خون

19-تشویق شیرازی : کاکا کاکا ماشا کاکا

20- تشویق لبنانی : جَیِّد جَیِّد جِداً جَیِّد- نون عَلی شین- شین علی کاف- کاف علی راء- نَشکُر نشکر َنشکُرنا

21- تشویق مصری : کَمیل کَمیل فوق کَمیل جَمیل جَمیل فوق جَمیل

22- تشویق انگلیسی : گود گود وری گود

23- تشویق هندی : اچاهه اچاهه بارا بارا اچاهه

24- تشویق پاکستانی : چاهی چاهی بر چاهی

25- تشویق افغانی : طیار طیار جور جور طیار

26- تشویق آفریقایی : چیکالاکاچیکالاکاچو چو چوبومالاکابومالاکا بو بو بو

چیکالاکابومالاکا (2) چو بوچو

27- تشویق دوستانه : وان تو تری فور تشکر تشکر 10-20-30 تنکیو مرسی