پیشتازان طبس

 

 

در آغاز جلسات افراد بصورت گروه 6 یا 7 نفره دور هم حلقه زده در حالی که شست دست چپ یکدیگر را گرفته تا امتداد شانه بالا آورده و دست راست را روی شانه یکدیگر قرار می دهند هماهنگ با قرائت سوره والعصر پایان می یابد. آنگاه با بالا آوردن دست چپ تا مقابل صورت شعار کلی تشکیلات ( برای رستگاری، همفکری، همدلی، همکاری) را خوانده سپس دست ها را پایین می آورند.

نکته : این مراسم برگرفته از اصحاب صفه در زمان پیامبر (ص) در مدینه می باشد.

 

  • حسین توکلی

آموزش تشکیلاتی