پیشتازان طبس

۶۸۷ مطلب توسط «حسین توکلی» ثبت شده است

 

 

 
  
  • حسین توکلی

  • حسین توکلی

حضرت سلیمان علیه السلام یکی از پیامبران بزرگ خداست. او هم پیامبر بود و هم حاکم و فرمانروای مردم. خداوند قدرت های زیادی به او داده بود. مثلاً باد را به فرمان او در آورده و زبان پرندگان و حیوانات را به او آموخت و جن ها در اختیار او بودند و هر چه او می گفت انجام می دادند. به دستور او به اعماق دریاها می رفتند و برایش مروارید و مرجان بیرون می آوردند.
حضرت سلیمان ارتش منظم و بزرگی داشت. این ارتش از بخش های مختلف تشکیل می شد. از جمله سپاه پرندگان که هُدهُد رئیس این سپاه و مسئول اطلاعات و اخبار بود.

روزی حضرت سلیمان از سپاه پرندگان دیدن کرد، اما هُدهُد را در میان آن ها ندید. پرسید: هدهد کجاست؟ کسی جواب نداد... حضرت سلیمان به خاطر این که هدهد بدون اجازه ی او غیبت کرده و به جایی رفته بود، خیلی ناراحت شد و گفت: اگر دلیل قابل قبولی برای غایب بودنش نداشته باشد، او را مجازات خواهم کرد.

وقتی هدهد برگشت، پرنده ها به او گفتند: سلیمان از دستت ناراحت است. گفت که اگر غیبت تو از روی بی توجهی یا بازی بوده باشد، مجازاتت می کند.
هُدهُد به سرعت به پرواز درآمد و نزد سلیمان رفت.
وقتی هدهد به نزد سلیمان رسید، گفت: ای پیامبر بزرگوار ... به سرزمین سبا رفته بودم. در آن جا زنی را دیدم که حاکم آن سرزمین بود. آن ها مردمی ثروتمند هستند و تخت سلطنتی بزرگی دارند، اما با وجود این که خدای مهربان به آن ها همه چیز داده است، به خدا ایمان ندارند. آن ها خورشید را خدای خود می دانند و آن را پرستش می کنند.


حضرت سلیمان گفت: خواهیم فهمید که راست می گویی یا نه! این نامه را از طرف من به آن ها برسان و ببین چه واکنشی از خودشان نشان می دهند.

هدهد رفت و نامه ی حضرت سلیمان را در اتاق ملکه ی سبا انداخت.
ملکه سبا، وزیران و بزرگان دربار را جمع کرد و به آن ها خبر داد که حضرت سلیمان برایش نامه ای فرستاده و از او خواسته که دست از خورشید پرستی بردارد و به جای آن به خدا ایمان بیاورد و بر او سجده کند.

بزرگان دربار ملکه ی سبا گفتند: با سلیمان می جنگیم! اما ملکه ترسید که در این جنگ شکست بخورد، از این رو به جای جواب دادن به نامه ی حضرت سلیمان، هدیه ای برایش فرستاد. ولی سلیمان هدیه را پس فرستاد و پیغام داد که به زودی با لشگری فراوان به سویشان حرکت می کند.
وقتی پیغام سلیمان به ملکه رسید، خودش نزد حضرت سلیمان رفت و با تعجب دید که تخت سلطنت او در قصر سلیمان است و آن حضرت با قدرتی که خداوند به او داده، آن تخت را به دربار خود انتقال داده است. چون ملکه ی سبا این معجزه و معجزه های دیگری را به چشم خود دید، به خدای یکتا ایمان آورد.

...
و این چنین بود که هدهد زیبا نقش زیادی در ایمان آوردن مردم سرزمین سبا و روی گرداندن آن ها از خورشید پرستی داشت. سلیمان هم چون دانست که او راست گفته است، از وی خوشنود و راضی شد
.

  • حسین توکلی

در زمان های خیلی خیلی قدیم، روی زمین خدا، فقط دو نفر زندگی می کردند: آدم و حوا. آنها از بهشت به زمین آمده بودند. در بهشت همه چیز بود بهترین غذاها، بهترین میوه ها، جای راحت برای زندگی و همه چیزهای خوب اما روی زمین هیچ چیز نبود.  نه غذا بود، نه لباس و نه خانه بود. هیچ چیز و هیچ چیز نبود. خداوند که او را دوست می داشت، به او یاد داد که چطور دانه بکارد و گیاه سبز کند، چطور گوسفند و گاو پرورش دهد و از شیر آنها استفاده کند. چطور لباس بدوزد و چطور کارهای لازم زندگی اش را انجام دهد.آدم و حوا، با هم زن و شوهر شدند و در کنار هم به زندگی ادامه دادند.  مدتی که گذشت، حوا بچه ای به دنیا آورد. چند سال بعد خدا بچه ای دیگر به او داد و بعدها بچه هایی دیگر. از میان بچه های حوا، دو پسر بودند به اسم هابیل و قابیل که قصه ما درباره آنهاست. هابیل و قابیل کم کم بزرگ شدند. از کودکی به نوجوانی و بعد به جوانی رسیدند. وقتی جوانانی قوی و برومند شدند، حضرت آدم به آنها گفت: حالا دیگر باید کار کنید. بگویید ببینم چه شغلی دوست دارید؟ هابیل دوست داشت گوسفند بچراند. این شد که از پدرش چند گوسفند گرفت و آنها را به صحرا برد. گوسفند ها کم کم بچه زاییدند و تعداد گوسفندهای هابیل زیاد شد. چند سال بعد او صاحب گله ای بزرگ شد.
اما قابیل به کشاورزی علاقه داشت. او هم تکه ای زمین انتخاب کرد و به کار کشاورزی مشغول شد. با اینکه هابیل و قابیل هر دو از فرزندان آدم و حوا بودند، اما اخلاق و رفتار آنها با هم فرق داشت. هابیل راستگو و درستکار بود. به پدر و مادرش کمک می کرد. مهربان و بخشنده بود حتی با گوسفندانش مهربان بود و نمی گذاشت به آنها سخت بگذرد.

اما قابیل، تندخو و بد اخلاق بود و همه چیز را برای خودش می خواست و به برادرش حسادت می کرد. سال ها و سال ها گذشت حضرت آدم دیگر پیر شده بود روزی از روزها خداوند به او دستور داد که یکی از پسرانش را به عنوان جانشین و پیامبر بعد از خودش انتخاب کند. آدم پرسید: کدام پسر را؟ خداوند گفت: هابیل را. او را جانشین کن و هر چه می دانی به او بیاموز و این خبر را به خانواده ات هم بگو. آدم به دستور خداوند عمل کرد وقتی خبر به گوش قابیل رسید، حسادت کرد و ناراحت شد و پیش پدرش رفت و گفت: ای پدر! من از هابیل بزرگ ترم من باید جانشین تو باشم پیامبری بعد از تو به من می رسد. آدم گفت ولی این دستور خداوند است. قابیل گفت: من به این دستور عمل نمی کنم. پس از گفت و گوی زیاد، سرانجام آدم گفت: بسیار خوب، تو و برادرت هابیل، هرکدام هدیه ای برای خداوند ببرید هدیه هر کدام که پذیرفته شد، او پیامبر و جانشین من می شود. قابیل پرسید: چطور معلوم می شود که هدیه چه کسی پذیرفته شده است؟ آدم گفت: شما هدیه های خود را بالای کوه ببرید هر هدیه ای که مورد قبول خدا باشد، آتشی فرود می آید و آن را با خود می برد.  هابیل و قابیل هرکدام هدیه ای آوردند هابیل بهترین گوسفند گله اش را برای هدیه جدا کرد اما قابیل با خودش مشتی گندم نارس و پوسیده آورد. هر دو برادر هدیه هایشان را بالای کوه روی سنگی گذاشتند و کناری ایستادند. چند دقیقه بعد آتشی فرود آمد و گوسفند هابیل را با خود به آسمان برد. قابیل دید که هدیه هابیل پذیرفته شده است فهمید که هابیل جانشین پدر و پیامبر بعد از اوست، باز هم حسادت کرد و ناراحت شد. در همین لحظه شیطان پیش قابیل آمد و به او گفت: ای قابیل، کاری بکن اگر هابیل پیامبر بشود، تو مسخره می شوی فرزندان تو مسخره می شوند. قابیل گفت: چه کار کنم؟ شیطان گفت: هابیل را بکش تا خودت جانشین پدرت شوی! قابیل فریب شیطان را خورد و تصمیم گرفت برادرش را بکشد. از آن لحظه به بعد، منتظر فرصت بود. روز بعد، هابیل که سخت کار کرده بود، خسته در سایه درختی خوابید شیطان باز هم پیش قابیل رفت و گفت: بهترین زمان برای کشتن هابیل، همین حالاست او در خواب است و تو می توانی خیلی راحت او را بکشی. قابیل همراه با شیطان رفت و دید که هابیل در خواب است سنگی برداشت و محکم بر سر هابیل زد و او را غرق در خون کرد. چیزی نگذشت که قابیل به خود آمد و دید که برادرش را کشته است پشیمان شد اما دیگر پشیمانی فایده نداشت. قابیل ترسید خواست جنازه برادرش را در جایی پنهان کند، اما نمی دانست چطور این کار را انجام دهد. دنبال راه چاره بود که دو کلاغ را دید که با هم جنگ و دعوا می کردند یکی از کلاغ ها سنگی برداشت و بر سر کلاغ دیگر زد و او را کشت. بعد با نوک و چنگال های خود زمین را کند و گودالی درست کرد. بعد هم کلاغ مرده را در گودال، انداخت و رویش خاک ریخت. قابیل از کلاغ یاد گرفت که چطور جنازه هابیل را پنهان کند. او هم گودالی کند و هابیل را در آن انداخت و رویش خاک ریخت قابیل جنازه هابیل را در آن انداخت و رویش خاک ریخت. قابیل جنازه هابیل را پنهان کرده بود اما وجدانش ناراحت بود خودش هم می دانست که گناه بزرگی از او سر زده است. می ترسید پیش پدرش برگردد. وقتی حضرت آدم، از کشته شدن فرزندش هابیل با خبر شد، چهل شبانه روز گریه کرد. بعد از این مدت، خداوند به آدم گفت: ای آدم، ناراحت نباش من به جای هابیل، پسر دیگری به تو می بخشم یکسال بعد، حوا پسر دیگری به دنیا آورد آدم، نام پسرش را هبه الله گذاشت هبه الله یعنی هدیه خدا.هبه الله بزرگ شد و به جوانی رسید و بعد از پدرش حضرت آدم به عنوان پیامبر انتخاب شد.

  • حسین توکلی

حضرت صالح از نسل ششم حضرت نوح است و مدت ۴۳۰ سال زیست پیامبر قوم ثمود بود که در حوالی شام میزیستند قوم ثمود از نه قبیله تشکیل میشدند . حضرت صالح (ع) از طرف خدا برای هدایت قوم ثمود که خود یکی از آنها بود انتخاب شدقوم ثمود در سرزمین « حجر » زندگی می کردند . این سرزمین بین سوریه و عربستان قرار دارد و هنوز هم آثاری از خانه های آنها در آن موجود استقوم ثمود مردمی مُتمدّن بودند . با مهارت خاصّی از کوهها برای خود قصر می ساختند و از دشتهای سرسبز نیز برای سکونت استفاده میکردند و در کنار باغ ها و کشتزارها و چشمه سارها و نخلستانها زندگی آسوده و خوشی داشتند . آنان زمستانها را در خانه های کوهستانی و تابستانها را در باغ های سرسبز می گذراندند . قوم ثمود بین ۳۰۰ تا ۱۰۰۰ سال عمر میکردند . کم کم بت پرستی و فساد بین مردم شیوع پیدا کرد و خدای متعال برای هدایتشان حضرت صالح (ع) را که از نظر علم و عقل و احترامِ ، خانواده معروف و مُمتاز بود فرستاد . حضرت صالح (ع) نیز با یادآوری نعمتهای بی شُمار خداوند آنها را به توبه و آمرزش از خدا دعوت فرمود . مردم با دعوت حضرت صالح (ع) مخــالفت کردند و در پاسخ به او گفتند : « بی شک تو جادو زده شده ای و عقـلت را از دست داده ای ، مگر تو بشری مثل ما نیستی ؟ پس چگونه خود را پیامبر مُعرفی می کنی ؟  اگر راست می گوئی ، مُعجزه و نشانه ای برای اثبات پیامبریت بیاور و از پروردگارت بخواه که از دل کوه شُـتر مادّه ی قرمز رنگِ حامله ای بیرون بیاورد . »  حضرت صالح (ع) به قدرت خُــدا آن شُـتر را از کوه بیرون آورد . با این مُعجزه فقط تعداد کمی ایمان آوردند و بقیّه مردم اتهام جادوگری به پیامبر خدا زدند .خُداوند برای امتحان مردم آب رودخانه شهر را به صورت یک روز در میان ، بین مردم و شُــتر تقسیــم کرد ، یعنی یک روز مردم از آب استفاده میکردند و یک روز شُـــتر ش در عوض آن شُـتر به همه مردم شهر شیر میداد.افراد گمراه که این مُعجزه را نشانه پیروزی حضرت صالح (ع) میدانستند ، نُـــه نفر از افراد سنگدل و بی ایمان را برای کشتن حضرت صالح (ع) تشویق کردند ، امّا چون موفّق به این کار نشدند شُـتر صالح را کُشتند و خداوند نیز سه روز به آنها مُهلت داد تا توبه کنند ولی چون حاضر به توبه نشدند صاعقه  آسمانی تمام آن مردم گُنهکار را نابود کرد   حضرت صالح (ع) و پیروانش که از این عذاب نجات یافتند به سرزمین دیگری مُهاجرت کردند .

  • حسین توکلی

ایوب در یکی از نواحی شام به نام بثنه زندگی می کرده است و ۷ سال در آن شهر به عبادت و پرستش خداوند مردم را تبلیغ می نموده و فقط سرانجام ۳ نفر دعوت او را اجابت نموده اند. وی یکی از پیامبران است که قرآن نبوت و پیامبری او را بیان کرده است.او فردی مهربان وبا تقوا بوده ودر مهمان نوازی شهرت داشته و قوم خود را به پرستش خدا دعوت می نموده است.  ایشان دارای مال فراوانی بوده و دارای خدمه وحشم فراوانی بوده است.اوقاتی بر او گذشت که همه اموال خود را از دست داد و به انواع بلایا و امراض مبتلا گشت و جز زبانش که به ذکر خدا مشغول بود عضو سالمی برایش نماند ولی او در تمامی این مراحل صبر نمود و ناله نکرد.بیماری او آنقدر طولانی شد که هیچکس با او هیچ رابطه نداشت و به خاطر بیماری اش او را از شهر بیرون نمودند و جز همسرش هیچکس دیگر به او مهربانی ننمود و در راه نگهداری و مراقبت از او تمام مال و دارایی خود را از دست داد تا جایی که مجبور شد برای گذران زندگی برای مردم کار کند.همه این گرفتاری ها صبر ایوب را زیاد کرد تا آنجایی که صبر او زبانزد خاص و عام شد.

او بین ۷ تا ۱۸ سال به طور دائم در رنج و عذاب بود و همه او را شماتت میکردند.  خدای متعال نحوه شفا یافتن او را چنین بیان نموده:ای ایوب!با پای خود به زمین بکوب.آن حضرت نیز چنین نمود وبه دستور خداوند چشمه ای از آب سرد جوشید وبه فرمان خداوند از آن آب نوشید و بدن خود را در آن شستشو داد و تمام امراضش اینگونه ازبین رفت.

  • حسین توکلی

حضرت یونس (ع) ازطرف خداوند برای هدایت و ارشاد مردم شهر نینوا به پیامبری انتخاب شد . او سالهای زیادی آن مردم را نصیحت کرد و به خداپرستی فرا خواند اما غیر از دو نفر ، بقیه به او ایمان نیاوردند . او نیز به درگاه خدا شکایت کرد و از خداوند برای آن قوم سرکش تقاضای عذاب نمود و چون دعای یونس برای عذاب مردم قبول شد ، او آن شهر را ترک کرد و به سفر رفت . مردم شهر وقتی نشانه های عذاب را مشاهده کردند از رفتار خود پشیمان شده و توبه کردند و خدای مهربان نیز عذاب را از آن شهر دور فرمود . اما یونس پس از ترک آن شهر ، سوار کشتی شد . وقتی کشتی وسط دریا رسید نهنگ بزرگی که درحقیقت مأمور خداوند بود خود را به کشتی زد و اهل کشتی برای نجات از آن نهنگ مجبور شدند قرعه کشی کنند و یک نفر را به دریا بیاندازند تا از شر آن نهنگ خلاص شوند . آنها سه بار قرعه کشی کردند و هر بار قرعه به نام یونس (ع) افتاد . یونس که متوجه شد به خاطر ترک آن مردم که درلحظات مشاهده عذاب الهی به او نیاز داشتند خداوند میخواهد او را تنبیه کند ، و این نهنگ هم مأمور خدا برای همین کاراست ، تسلیم شد و پس از آنکه به دریا افکنده شد توسط نهنگ بلعیده شد . البته خداوند به نهنگ فرمان داده بود که این بنده‌‌ ما غذای تو نیست ، پس باید مراقب او باشی و مدتی او را در شکم خود نگهداری . یونس درآن مکان تاریک و تنگ ، با خداوند مناجات کرد و از خطای خود عذرخواهی نمود و خداوند هم او را بخشید و پس از چند روز از شکم ماهی نجات یافت . به قدرت خدا در کنار ساحل بوته‌ی کدویی روئید تا یونس ، هم زیر سایه آن استراحت کند و هم از میوه‌ی آن بخورد . وقتی پیامبر خدا جان تازه‌ای یافت به طرف قوم خود حرکت کرد و مردم نینوا درکنار پیامبر خود و در سایه‌ اطاعت خداوند سال ها به خیر و خوشی زندگی کردند .

  • حسین توکلی

ابراهیم (ع) رو به پسرش کرد و برای چندمین بار نگاهش کرد. حس کرد چه قدر او را دوست دارد... پس از سال ها آرزو و انتظار، خداوند این پسر را به او داده بود. دست بر شانه اش گذاشت و گفت: پسرم. اسماعیل به چهره پدر نگاه کرد. در چشمانش چیزی را دید. انگار از او چیزی می خواست. گفت: بله پدر. ابراهیم (ع) خوابی را که سه شب سر هم دیده بود به یاد آورد. دست و پای اسماعیل را بسته بود، کارد بر گلویش گذاشته بود و ... گفت: پسرم، خواب دیدم کاردی در دست دارم، آن را روی بر گلوی تو می گذارم و ...ابراهیم (ع) ادامه خواب را با سختی برای پسر تعریف کرد. اسماعیل می دانست خواب های پیامبران همه راست است. پدرش پیامبر بود و آن چه را در خواب دیده بود باید انجام می داد. ولی این چه خوابی بود؟ چرا باید کارد را بر گلوی اسماعیل می گذاشت؟ و ... آیا می توانست این کار را بکند؟
اسماعیل گفت: پدر، آن چه را خداوند فرمان داده انجام بده، خواهی دید که به خواست او صبر خواهم کرد... هر چه کارد را می کشید، نمی بُرید. انگار به جای گلوی اسناعیل بر سنگی سخت گذاشته بود. نفس زنان سر به آسمان بلند کرد و گفت: خدایا...

فرشته ها لبخند زدند. خدا خشنود شد و گفت: تو فرمان مرا انجام دادی. اکنون به آن طرف نگاه کن. میشی را دید. میشی که تا آن روز ندیده بود. انگار از زمین بیرون آمده و یا از آسمان رسیده بود. خداوند فرمود: این میش فدای اسماعیل توست.
پدر و پسر یک دیگر را در آغوش گرفتند و خدا از هر دوی آن ها راضی بود. از آن روز خداوند به همه کسانی که به مکه می روند فرمان داد تا در روز عید قربان پا جای پای ابراهیم (ع) بگذارند، یاد او را گرامی بدارند و برای کمک به گرسنگان و بینوایان گوسفند قربانی کنند.
سوره صافات (آیه 101 تا 110)

  • حسین توکلی

اَبرهه یکی از پادشاهان ستمگر سرزمین حبشه بود.  او شنیده بود که پیروان حضرت ابراهیم (ع) خانه ای به نام کعبه  دارند. آن را خانه خدا می دانند. برایشان بسیار مقدس است و گِرد آن می چرخند و خدا را عبادت می کنند.

ابرهه دوست نداشت که چنین خانه ای وجود داشته باشد. به همین خاطر دستور داد معبدی بسازند تا مردم به جای کعبه به این معبد بروند و در آن جا عبادت کنند. اما کسی به معبد ابرهه توجه نکرد و برای عبادت به آن جا نرفت، از این رو معبد جدید متروک و بدون زائر ماند.

ابرهه چون وضع را چنین دید، تصمیم گرفت کعبه را ویران کند تا پیروان ابراهیم (ع) و خداپرستان جایی برای عبادت نداشتته باشند و ناچار به معبد او بروند.

ابرهه سپاهی بسیار قدرتمند و بی مانند داشت. در ارتش ابرهه تعداد زیادی فیل سرکش و قوی وجود داشت که یکی از آن ها از بقیه قوی تر و درشت اندام تر بود.

ابرهه به سپاه خود دستور آماده باش داد. سپاه ابرهه به طرف مکه حرکت کرد تا کعبه یعنی خانه خدا را ویران سازد.

در بین راه، سپاه ابرهه چندین بار مورد حمله قرار گرفت، ولی ابرهه آن ها را به سختی شکست داد تا این که به نزدیکی شهر مقدس مکه رسید.

مردم مکه فهمیدند که نمی توانند در برابر سپاه قدرتمند ابرهه مقاومت کنند، از این رو دست دعا به طرف خداوند بزرگ دراز کردند و از او خواستند که خانه مقدس خود را در  برابر این سپاه روزگو حفظ کند.

عاقبت، صبح روز حمله رسید. ابرهه دستور داد فیل ها به حرکت درآیند و پیش روی کنند. اما فیل ها قدم از دم برنداشتند. آن ها را با تازیانه زدند، ولی همچنان بی حرکت ماندند. خواست خدا این بود که فیل ها در جای خود تکان نخورند و آن ها تکان نخوردند.

بیشتر از چند دقیقه از فرمان ابرهه نگذشته بود که دسته بزرگی از پرندگان کوچک بالای سر سپاه ابرهه به پرواز درآمدند. این پرنده ها که ابابیل نام دارند، سنگ هایی به منقار گرفته بودند. آن ها با همین سنگ ها به سپاه ابرهه حمله کردند.

پرنده های کوچک سنگ ها را بر سر سپاهیان ابرهه انداختند و با این کار آن ها را کشتند و سپاه ابرهه را در هم شکستند و قدرت ابرهه را از بین بردند.

فیل ها که وضع را چنین دیدند، پا به فرار گذاشتند و از آن جا گریختند... و این چنین بود که خدای بزگ خانه مقدس خودش را در برابر حمله دشمنان حفظ کرد. در همین سال که مردم آن را عام الفیل نامیدند، رسول خدا (ص) متولد شد.

  • حسین توکلی


مرتبه علمی:  استاد

پزشکی عمومی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، (1349-1342)

متخصص جراحی عمومی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ( 1352-1357)

فوق تخصص جراحی توراکس ( 1363)

فلوی جراحی توراکس و عروق – فرانسه- پاریس (1368-1369)

فلوی جراحی توراکس – کانادا- کبک (1377)

خاطره ای از دکتر حقی :

تعداد ۴۲۰۰ مجروح جنگی در دوران دفاع مقدس از ناحیه قفسه سینه در بیمارستان قائم جراحی و تحت درمان قرار دادم و در یک روز شلوغ عکس رادیوگرافی مریضی یک مجروح جنگی را بررسی کردم که قفسه سینه پشت قلب شیئی بود که شبیه ترکش توپ یا خمپاره نبود و این را به دوستان سپاه نشان دادم گفتند که این ماسوره خمپاره عمل نشده است و قرار شد من او را عمل کنم و برای من و دو نفر همکارانم جلیغه ضد گلوله آوردند و تاکید کردند احتمال ترکیدن ماسوره خمپاره زیاد است و خیلی سریع باید در آورده شود و ما نیز وصیت خود را بیان داشتیم و من نیز گفتم که این‌ها جان بر کف بودن و با میل و رغبت به میدان رفتند و صلاح و مصلحت من هر چه باشد‌‌ همان خواهد شد.

 

تجربیات حرفه ای 

پزشک مرکز بهداشتی درمانی- بشرویه-فردوس ( 1351-1352)

مربی بخش جراحی توراکس- مشهد- بیمارستان قائم (1357-1358)

استادیار تمام وقت جغرافیایی، بیمارستان قائم (عج)،(1358-1367)

دانشیار قطعی- رسمی، بیمارستان قائم (عج)، (1367-1376)

استاد جراحی توراکس، قطعی رسمی- بیمارستان قائم

جراح توراکس و عروق، آنکال و مشاور در بیمارستانهای امام رضا(ع) ، امدادی و هفده شهریور در سالهای گذشته

جراح توراکس مشاور بیمارستان ریوی سال 1364-1363

جراح توراکس مرکز مبارزه با سرطان(بیمارستان امید فعلی ) از سال 1360 تا کنون

 

تجربیات آموزشی

مدرس دانشجویان کاردان اتاق عمل و پرستاری و مامایی در دهه شصت

مدرس جراحی توراکس دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی سال 1364-1363

تدریس دروس تئوری جهت استاژرها و انترنها و رزیدنت های جراحی عمومی از ابتدای شروع بکار تا کنون

تدریس تئوری و عملی جهت دستیاران فوق تخصصی جراحی توراکس از سال تحصیلی 1388 تا کنون

 

عناوین و امتیازات ویژه

انجام بیوپسی با سوزن از جدار قفسه سینه (TTNB) برای اولین بار در سال 1372

انجام جراحی ریه با استاپلر برای اولین بار در مشهد سال1374

انجام جراحی توراکوسکوپیک برای اولین بار در مشهد در سال 1377

پزشک نمونه کشوری منتخب سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران , 01/06/1391

برگزیده نخستین همایش انجمن های جامعه پزشکی سازمان نظام پزشکی مشهد شهریور ماه 91

پژوهشگر موثر در گروه فوق تخصصی جراحی توراکس سال 1390

مدیر گروه برتر آموزشی فوق تخصصی جراحی توراکس سال 1390

دارای لوح تقدیر از .زراء وقت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در سالهای 87 و 88 و 90

دارای لوح تقدیر از روسای وقت دانشگاه علوم پزشکی مشهد ( 2 مورد)

دارای لوح تقدیر از روسای وقت سازمان نظام پزشکی ( 2 مورد)

دارای لوح تقدیر از رئیس کل ستاد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ( در ارتباط با خدمات درمانی مجروحین جنگ تحمیلی سال 1368)

 

فعالیت های پژوهشی

الف) انتشار مقاله در ژورنالهای علمی پژوهشی سطح I: (ISI)

     1.  Surgical Management of Tuberculous Broncholithiasis with hemoptysis: Experience with 5 operated cases, Bagheri R- Haghi Z, Annals of Thoracic and Cardiovascular, vol. 13 no. 3, June 2007, page 185-190.

     2.  Surgical management of bronchiectasis; Analysis of 277 patients, Bagheri R, Dr. Haghi S. Z ,Dr. Fattahi Masoum H, Dr. Bahadorzadeh L, thoracic and cardiovascular surgeon, 2010; 58: 291-294.(IF:0/7)

     3.   Surgical Treatment of Achalasia: Transabdominal Versus Transthoracic Cardiomyotomy, Dr. Bagheri R, Dr. Haghi S. Z, Dr. Noorshafiee S, Ann Thorac Cardiovasc Surg. 2011 Jun;17(3):254-9.(IF:0/7)

     4.  Tracheobronchopulmonary Carcinoid Tumors: Analysis of 40 patients, Dr. Bagheri  R, Dr. Rajabi Mashhadi M, Dr. Haghi S.Z , Dr. Sadrizadh A, Dr. Rezaeetalab F, Annals of  thoracic and cardiovascular surgery 2011; 17:7-12.(IF:0/7)

     5.  Malignant pleural mesothelioma: Clinicopathologic and survival characteristic in a consecutive series of 40 patients, Bagheri R, Haghi Z, Rahim M, Attaran D, Silanian Toosi M. (Ann Thorac Cardiovasc Surg. 2011 Apr;17(2):130-6. (IF:0/7)

     6.  Outcome Of Patients Following Surgery For Complicated Tuberculosis: Analysis Of 108 Patients, Bagheri R, Haghi SZ, Rajabi MT, Motamedshariati M, Sheibani S.Thorac Cardiovasc Surg. 2012 Mar 1. [Epub ahead of print]. (IF:0/7)  (original article)

 

ب) انتشار مقاله در ژورنالهای علمی پژوهشی سطح II: (Index Medicus, Pubmed, Medline)

1. Bronchoscopic finding in patients with hydatid cysts of the lung: Dose it correlate with radiological findings? Haghi z- Mirsadraei M – Bagheri R, Journal of Bronchol , vol 13, No 3, July 2006 page 128-131.

2. Pulmonary Hydatic Cyst: Analysis of 1024 cases, Bagheri  R, Dr. Haghi S.Z, Dr. Amini M, Dr. Fattahimasom A.S, Dr. Noorshafiee S, Gen Thorac Cardiovasc Surg (2011) 59:105–109

3. The Role of VATS in the Staging of non Small Cell Lung Cancer, Bagheri R.A. Tavassoli,. Z Haghi,4. M Abasi sahebi,N Bigdeli, J Lung India ( acceptance) (original article)

 

ج) انتشار مقاله در ژورنالهای علمی پژوهشی: (Scopus, Chemical Abstract, Embase, Biological Abstract)

1- Thymectomy by partial sternotomy for the treatment of non-thymomatous myastenia gravis. Sadrizadeh A- Bagheri R- Haghi Z, TANAFFOS, journal of respiratory diseases, vol. 5 No. 4, 2006 , Page 43-46

2- Surgical resection: The mainstay of management of type II pulmonary arteriovenous malformation. Haghi Z, Mirsadraee M- Bagheri R- Sadrizadeh A- Rezaeetalab F, TANAFFOS, journal of respiratory diseases, vol. 5 No. 4, 2006,  Page 37-42.

3- The role of ultrasonographic guided transthoracic needle biopsy in diagnosis of peripheral lung mass, Bagheri R- Haghi Z-Kalantary M- Rahroh M , Sadrizade A, Tehran University Medical Journal, vol. 67 no. 3, 2009, page 196-201.

 

د) انتشار مقاله در ژورنالهای علمی پژوهشی: (سایر سایتهای تخصصی)

 1- Acute cholecystitis gall stone free, in injuried patients: Rafi’i, A & Haghi, S.Z.A, Medical journal of  M.U.M.S. Vol.18, No.2, (June 1975).

2- Treatment of severe hemoptysis by pulmonary artries embolisation,: Azimi, M & Rezvani, M & Haghi, S.Z.A, Journal of medical school ( Ferdowsi university ) Vol.20, No.1, Spring 1356 (1977)

3- Alveolar cell carcinoma of lung, report of three cases, Vahedi, P & Mousavi, Z & Haghi, S.Z.A & Motarjem, B,M.J. of M.U.M.S. Vol.29, No.15, Spring 1365 (1986)

4- Achalasia and surgical treatment (reports and results of 20 cases) operated by Heller’s operation:  Farzad, A & Haghi, S.Z.A. /M.J. of M.U.M.S. Vol.22, No.18, Winter 1365 (1986)

5-  Study of 48 operated cases of Diaphragmatic Hernia,  Haghi, S.Z.A & Haji sadeghi zadeh, H,/ M.J. of M.U.M.S. Vol.34, No.36, Summer 1370 (1991)

6- Immunodiagnostic tests in hydatidosis of the lung, Tavakoli, J & Haghi , S.Z.A  & Zehtabchi, S,/ M.J. of the I.R.I., Vol.6, No.2, Summer 1371 (1992).

7.  Study of 186 bronchiectatic patients who have been operated on from 1357 to 1376 at Quaem hospital, Rafeei A- Haghi  Z- Bagheri R, Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences, Vol 42, No 64, 1999, page 62-69.

8-, Review of 3200 cases diagnostic and therapeutic rigid esophagoscopy ( over 11 years experiences), Haghi, S.Z.A & Shariati, S.M the Iranian journal of otorhinolaryngology Serial No.33, vol.3 Fall 1382 (2003)

9- Video thoracoscopic left splanchnicectomy in a patient with intractable pain due to advanced pancreatic cancer (case report):  Tavassoli, A, Haghi,S.Z.A & Shahverdiani, R, Iranian journal of surgery, Vol.11, No.29, 2003

10- Benign tumors of lung, review of 23 years study (1979-2003) Haghi, S.Z.A,Iranian journal of surgery : Vol.12, No.31, 2004

11. Malignant Small Round Cell Tumor in Quaem hospital from 1370 to 1379, Haghi Z -Bagheri R-Ghiasi T-Ghanadan M, Iranian Journal Of Surgery, Vol 12, No 33, 2004, page 71-76.

12- Primary hydatid syst of mediastinum (report of two cases and review articles), Fattahi, S.H & Dabiri, H. Attaran, D. Haghi, S.Z.A,,Iranian journal of otorhinolaryngology Serial No.33, vol.2 Fall 2005.

13- Factors determining incrimination of surgical team in malpractice claims and quality of judgments made by Mashhad Medical council.: Haghi, S.Z.A & Zare, Gh. A & Attaran, H Scientific journal of forensic medicine I.R. of  Iran. Vol.  11 No. 3  fall 2005.

14. Transthoracic versus transhiatal esophagectomy, Haghi Z-Ghaemi M- Bagheri R- Gangjoo M, The Iranian Journal Of Otorhinolaryngology , vol 18, No 2, summer 2006, page 11-17.

 15- Polypoid lesions of the gallbladder a series of 40 cases, in Emam Reza hospital in Mashhad.: Ghaemi, M. & Jangjou, A & Haghi, S.Z.A, M.J. of M.U.M.S., Vol.49, No.91, Spring 2006.

16. The study of 22 cases of  mediastinal tumours in children with acute respiratory manifestation , Haghi Z- Bagheri R, The Iranian Journal of Otorhinolaryngology,Vol17 ,No 3 ,2006 Page 203-211.

17- Neurologic findings & surgical treatment results in spinal T.B: Faraji, M. & Haghi, S.Z.A & Ariamanesh, A.SH, Medical Journal of M.U.M.S. Vo. 49 No. 94 winter 2007 p. 413-20

18- Penetrating and blunt neck trauma review of 85 cases, Haghi Z-Ghaemi M-Bagheri R , Sadrizadeh A, Iranian Journal of Health and Medical Research, Vol 1, No 1, September 2007, page 6-10 (original article)

19- The role of Video assisted thoracoscopy in evaluation of undiagnosed pleural effusion, Bagheri R-Sadrizadeh A-Haghi Z, Rajabi M, Fuzi A, Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences, Vol. 50, No. 98, Winter 2008, p: 387-392.

 

و) ارائه مقاله درکنگره ها یا سمینارهای خارجی:

1.      16th Annual meeting of the Scandinavian society for research in cardiothoracic surgery, 9-11 Feb 2006. Subject: The study of effecting factors in acute respiratory emergencies in children with mediastinal tumours.

2.      9th Annual congress of Turkish thoracic society, abstract evaluation results, Apr 19-23 2006. Subject: The study of effecting factors in acute respiratory emergencies in children with mediastinal tumours.

3.      2nd international medical conference held, in- Najaf Al- Ashraf, 20-22 Feb 2012, Subject: bronchoscopic findings in patients with hydatid cyst of the lung; Dose it correlate with radiological findings?

 

ز) ارائه مقاله و ایراد سخنرانی درکنگره ها یا سمینارهای داخلی:

سمینار بررسی مشکلات جراحی مجروحین جنگی” تالار چمران بیمارستان قائم (عج)، دی ماه 1367

سمینار ویژگی های توبرکولوز در ایران”، تالار چمران بیمارستان قائم (عج)، دی ماه 1367

جراحی کیست هیداتیک ریه و گزارش بیش از 600 مورد بیمار عمل شده” اولین کنگره سراسری بیماریهای انگلی در ایران – دانشگاه علوم پزشکی گیلان، 20 تا 22 آذرماه 1369.

گزارش نتایج فرصت مطالعاتی، پاریس، 3/10/69- تالار چمران بیمارستان قائم (عج)

پیوند ریه و تکنولوژی در خدمت جراحی توراکس، تالار هاشمی نژاد بیمارستان امام رضا (ع)، اسفند ماه 1369

بررسی کانسر مری در استان خراسان طی سالهای 1370-1359” پنجمین سمینار سراسری دانشجویان – بیماریهای دستگاه گوارش – دانشگاه علوم پزشکی همدان، 21 تا 23 آبان 1370

سمینار سرطان ریه، تالار چمران بیمارستان قائم (عج)، خرداد 1370

سمینار سرطان مری و بررسی های انجام شده در مشهد، تالار چمران بیمارستان قائم (عج) ، بهمن 1371

سمینار تومورها و کیست های مدیاستن،  تالار چمران بیمارستان قائم (عج)،  تیر ماه 72

برنامه مدون بازآموزی جراحی عمومی (فتقهای دیافراگم)، تالار ابن سینا مشهد، اردیبهشت  1373

مروری بر 800 مورد کیست هیداتیک عمل شده در بیمارستان قائم (عج)” ، یازدهمین کنگره علمی و بازآموزی جامعه جراحان ایران – مشهد، 1 تا 3 آذر 1373.

تومورها و کیست های مدیاستن”، یازدهمین کنگره علمی و بازآموزی جامعه جراحان ایران – مشهد، 1 تا 3 آذر 1373

سمینار کیست هیداتیک، تالار چمران بیمارستان قائم (عج)، اذر ماه 1373

سمینار دیسترسهای تنفسی، تالار چمران بیمارستان قائم (عج)، اذر ماه 1373

برنامه آموزش کوتاه مدت حرفه ای بیماری سل و تازه های آن، تالار هاشی نژاد بیمارستان امام رضا (ع)، بهمن ماه 73

برنامه مدون باز آموزی ویژه پزشکان عمومی (مسائل ضروری در رابطه با اورژانس شایع جراحی توراکس کودکان و نوزادان )، تالار ابن سینا مشهد- اسفند ماه 73

نتایج درمان جراحی برونشکتازی و گزارش 140 مورد” سومین کنگره و بازآموزی کالج بین المللی جراحان، تالار ولی عصر بیمارستان امام خمینی تهران، اسفند ماه 73

تومورها و کیستهای خوش خیم مری”، کنگره علمی و بازآموزی سالانه جامعه جراحان ایران، تهران- اردیبهشت ماه 74

کنگره علمی و بازآموزی جامعه جراحان ایران، تبریز ، ابان ماه 74

جنبه های جراحی هموپتیزی ماسیو” ، سمینار و بازآموزی فوریتهای شایع داخلی و جراحی، تالار ابن سینا مشهد، دی ماه 74

برنامه بازآموزی متخصصین ارتوپدی و تروما، تالار ابن سینا مشهد، اسفند ماه 74

درمان جراحی سل ریوی و گزارش 130 مورد از مشهد”، مازندران – ساری، ابان ماه 75

الف- بیوپسی ریه توسط سوزن از طریق جدار قفسه سینه، ب- کیست هیداتیک، ج- پانل عوارض بعد از اعمال جراحی”، چهارمین کنگره بازآموزی کالج بین المللی جراحان، بیمارستان امام خمینی – تهران، آذر ماه 75

مدون (و) بازآموزی پزشکان عمومی، 23/11/75 – مشهد

آبسه ریه و برونشکتازی، تالار ابن سینا مشهد، دی ماه 75

کنگره و بازآموزی نئوپلاسمها در جراحی، طبس، 10/1/76

post operative venous problem” هیجدهمین کنگره علمی جامعه جراحان، دانشگاه الزهرا – اصفهان، آبان ماه 76

تومورهای ریه”، کنگره و بازآموزی سالانه جامعه جراحان ایران، تالار همایش های رازی تهران، اردیبهشت ماه 77

برنامه مدون (ج) ویژه پزشکان عمومی، 28/11/77-تالار ابن سینا مشهد

برنامه مدون (د) ویژه متخصصین داخلی، 7/2/78- تالار ابن سینا مشهد

دومین کنگره سالیانه انجمن جراحان توراکس ایران، تهران، خرداد ماه 78

انسداد ورید اجوف فوقانی”، تالار چمران بیمارستان قائم (عج)، مرداد ماه 78

جراحی قفسه سینه با کمک توراکوسکپی(VATS)، تالار چمران بیمارستان قائم (عج)، شهریور  ماه 78

کنگره ترومای لگن و اندام تحتانی” تالار ابن سینا مشهد، بهمن 78

برنامه مدون (ب) متخصصین جراحی عمومی، 28/10/78- تالار ابن سینا مشهد

همایش فوریتهای جراحی (ترومای گردن و قفسه سینه)، 16/9/78 – تالار ابن سینای مشهد

پیوند ریه ((Lung transplantation، 6/8/78- تالار چمران بیمارستان قائم

برنامه مدون (ح) پزشکان عمومی، الف – اقدامات تشخیصی و درمانی در بیمار مبتلا به پلورال افیوژن، ب- آشنایی با توراکوسکوپی و موارد استفاده آن، 18/12/78 ، 20/12/78 ، تالار ابن سینا مشهد

توراکوسکوپی و گزارش مورد انجام شده از مشهد، نخستین سمپوزیوم بین المللی لاپاراسکوپی پیشرفته، لرستان – خرم آباد، اردیبهشت 79

برنامه مدون (ح) پزشکان عمومی، 27/2/79 و 30/2/79 ( دو سخنرانی)-تالار ابن سینا مشهد

دو سخنرانیبرنامه مدون (ه) پزشکان عمومی، 21/4/79 – تالار ابن سینا مشهد

تومورهای ریه، 30/4/79- تالار چمران بیمارستان قائم (عج)

برنامه مدون (الف) متخصصین جراحی عمومی گرداننده پانل تومورهای ریه، 26/11/79- تالار ابن سینا مشهد

کاربرد لیزر در جراحی عمومی (با نمایش فیلم)، 18/12/79 ، تالار چمران بیمارستان قائم

برنامه مدون (ح) پزشکان عمومی (اجسام خارجی راه هوایی)، 25/12/79، تالار ابن سینا مشهد

برنامه مدون (د) برای تمامی رشته های جراحی ( تازه های قفسه سینه )، 16/11/79 – تالار ابن سینا مشهد

الف- جایگاه امروز پیوند ریه در ایران ب- درمان پارگی های مری، کنگره انجمن جراحان توراکس، اردیبهشت 79

سمینار طب سالمندان”، سخنران و گرداننده پانل تروماتولوژی در سالمندان، تالار ابن سینا مشهد، اذر ماه 79

بیست و چهارمین کنگره سالیانه جامعه جراحان توراکس، 22/2/80- مجتمع همایش های رازی تهران

جنبه های اخلاقی و پشتوانه های قانونی و اجرایی در تعرفه های پزشکی، سمینار اخلاق ، قوانین و مقررات پزشکی، تالار ابن سینا مشهد، تیر ماه 80

مدون (ه) ویژه پزشکان عمومی – عفونتهای مجاری تنفسی تحتانی- 15/10/80- تالار ابن سینا مشهد

مدون (ح) بازآموزی جراحی برای پزشکان عمومی (پلورال افیوژن و توراکوسکوپی)- 19/10/80- تالار ابن سینا مشهد

بازآموزی برای تمام رشته های جراحی(Multiple trauma patient )، 3/11/80، تالار ابن سینا مشهد

Legal Medicine & Surgery، 2/11/80 ، تالار ابن سینا مشهد

سمینار Imaging در تروما، 26/11/80- تالار ابن سینا مشهد

کانسر مری – مدون (الف) جراحی عمومی، 30/9/80- تالار ابن سینا مشهد

معرفی دستگاههای بیهوشی و جراحی، 18/7/81 –تالار چمران بیمارستان قائم

آموزش مداوم مدون (د) مشترک جراحی، 25/10/81- تالار ابن سینا مشهد

بیست و هفتمین کنگره جامعه جراحان ایران – توراکس، 20/2/82- تهران

سومین گردهمایی علمی پزشکان ایرانی مقیم خارج از کشور ( پانلexploratory laparoscopy)، 6/2/83- تالار هاشمی نژاد

مدون یکروزه ترومای شکم در اطفال و نوزادان، 9/7/83، تالار ابن سینا

سمینار آموزشی آسیب های تروماتیک احشاء داخلی و تطبیق آن با قانون دیات ، 26/9/83- تالار پزشکی قانونی مشهد

مدون یکروزه ترومای شکم در زن حامله و شکم حاد، 8/7/83، تالار ابن سینا

تروما و شوک – برنامه مدون ، 17/12/84- تالار ابن سینا مشهد

دیافراگم – کیست هیداتیک – مدون – کد 3306012 ، 15/10/84 – تالار شهید پندی بیمارستان قائم

تومورهای جدار سینه – برنامه مدون – کد برنامه 3306008، 14/10/84- تالار شهید پندی بیمارستان قائم

ترومای چست و دیافراگم + مسائل و مشکلات جراحی توراکس”، انجمن جراحان توراکس ایران، تهران، خرداد 83

ترومای قلب “، بیست و نهمین کنگره جامعه جراحان ایران تهران، مجتمع همایش های رازی- تهران، اردیبهشت 84

ریفلاکس ازوفاجایتیس،2- ترومای قلب ” بیست و نهمین کنگره سالیانه جامعه جراحان ایران، اردیبهشت 84، تهران

بررسی 22 مورد تومور مدیاستن در کودکان” سی امین کنگره علمی سالیانه جامعه جراحان ایران، 16 تا 20 اردیبهشت ماه 1385

CPC، 5/11/85- تالار شهید پندی بیمارستان قائم

سمینارقوانین و مقررات پزشکی و جایگاه نظام پزشکی، علل شکایت از پزشکان” شهریور 85 تالار رازی- دانشکده پزشکی مشهد

جایگاه stapling در جراحی و لاپاروسکوپی ، برنامه مدون باز آموزی، آذر ماه 85، تالار شهید چمران- بیمارستان قائم،

سخنرانی با عنوان “تنگی های تراشه و حنجره به دنبال لوله گذاری” , 19/8/1390 , مشهد , بیمارستان قائم.

سخنرانی در کنگره بین المللی ” buerger `s disease : changes and challenges 100 years of ” دانشگاه مشهد , 15-17 february 2012-10-2

سخنرانی در “سی و ششمین کنگره علمی سالانه جامعه جراحان ایران” , اردیبهشت ماه 1391 , در سالن توراکس

سخنرانی در “کنگره میان دوره ای جامعه جراحان ایران – شاخه کرمان” , 19-21 مهرماه 1391

سخنرانی در ” کنگره بین المللی جراحی خراسان” مشهد 17 تا 19 آبان ماه 91

سخنرانی در ” سمینار سرفه های مزمن”  هتل پردیسان مشهد 9/9/91

 

جزوات آموزشی:

جزوه آموزشی درس جراحی توراکس برای دانشجویان پزشکی سال تحصیلی 60-61

جزوه روشهای جراحی قفسه سینه برای دانشجویان تکنیسین اتاق عمل سال تحصیلی 73-74

3 جزوه آموزشی درس جراحی توراکس برای دانشجویان پزشکی سال تحصیلی 74

 

مسئولیت های اجرائی

رئیس بخش جراحی توراکس بیمارستان قائم (عج) از سال 13680-1367

مدیر گروه جراحی عمومی ، دانشکده پزشکی مشهد از سال 1368-1367

مدیر گروه جراحی عمومی ، دانشکده پزشکی مشهد از سال 1383-1379

مدیر گروه جراحی قلب و توراکس دانشکده پزشکی مشهد از سال 1386-1383

مدیر گروه جراحی توراکس از سال 1386 تا کنون

عضو انجمن جراحان توراکس فرانسه زبان از 1369 تا کنون

دبیر انجمن پزشکان فرانسه زبان شاخه خراسان از سال 1369 تا کنون

عضو هیئت مدیره جامعه جراحان ایران – شاخه خراسان از 3/09/ 1372 تا کنون

دبیر کنگره جامعه جراحان ایران- شاخه خراسان،مشهد،آذر ماه 1373

دبیر اجرایی جامعه جراحان ایران-شاخه خراسان از 02/09/1374 تا کنون

عضو کالج بین المللی جراحان از اردیبهشت 1374 تا کنون

دبیر کنگره و باز اموزی نئو.پلاسمها در جراحی طبس ، فروردین 1376

دبیر برنامه مدون برای متخصصین جراحی مشهد،28/10/1378

دبیر برنامه مدون مشترک جراحی از اول تا چهارم بهمن 1380

دبیر اجرایی کنگره جامعه جراحان ایران،شاخه خراسان،مشهد،شهریور 1381

عضو هیئت مدیره انجمن جراحان توراکس ایران- تهران از اردیبهشت 1384 تا کنون

دبیر علمی کنگره جامه جراحان ایران شاخه خراسان، آبان 1387

مدیر همایش دو روزه جراحی قفسه سینه ایران،مشهد،دیماه 1384

عضو هیئت ممتحنه بورد فوق تخصصی جراحی قفسه سینه کشور از 1385 تا کنون

عضو مرکز تحقیقات بیماریهای ریوی و سل

عضو کمیته منتخب ارتقای دانشکده پزشکی در سالهای 80تا 88

عضو کمیته تخصصی هیئت ممیزه دانشگاه علوم پزشکی مشهد از سال 1379 لغایت 1383

عضو هیئت ممیزه دانشگاه علوم پزشکی مشهد از سال 1388 تا کنون

عضو هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی مشهد،سه دوره به مدت 12 سال در سالهای 1375 لغایت 1387

عضو شورای سیاست گذاری و برنامه ریزی فوق تخصصی جراحی توراکس ایران از 1389 تا کنون

جانشین دبیر هیئت ممتحنه  بورد فوق تخصصی جراحی کشور از سال 1390 تا کنون

عضو فرهنگستان علوم پزشکی دانشگاه مشهد , از 10/04/1391 تاکنون

دبیر سومین کنگره بین المللی جراحی کم تهاجمی و درون بین ، مشهد 17-19 آبان ماه 91

 

عضویت در کمیته ها:

عضو کمیته مرگ و میر ، بیمارستان قائم، 1368 -1367

عضو کمیته اجرایی ، بیمارستان قائم، 1367 -1368

عضو شورای آموزشی، بیمارستان قائم، 1381 -1379

عضو کمیته علمی کنگره سل، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 1367

عضو ستاد هدایت درمان، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 1384-1381

عضو کمیته علمی سمینار سراسری طب سالمندان، سازمان تأمین اجتماعی، 1379

عضو کمیته آسیب شناسی و نسوج، -1380 تا کنون

عضو کمیسیون تخصصی جراحی عمومی، اداره کل پزشکی قانونی خراسان، 1382-1384

عضو کمیته تبیین کوریکولوم جراحی عمومی، تهران – وزارت بهداشت، 1382

عضو کمیته علمی اولین همایش بین المللی سرطان ایران، 1380

عضو کمیته علمی نهمین کنگره سراسری بیهوشی و احیاء، 1385

 

منبع : دانشنامه طبس گلشن

  • حسین توکلی