پیشتازان طبس

 

 

در این مجموعه فاخر ، دهها سرود متنوع ( با کلام ، بی کلام و متن سرود )

قابل دریافت می باشد.

 

 

نام سرود : جمهوری اسلامی ایران

موضوع: سرود ملی

دریافت


نام سرود : سازمان دانش آموزی

موضوع: سازمان دانش آموزی

دریافت


 

نام سرود : پیشتازان

موضوع: پیشتازان سازمان دانش آموزی

دریافت


نام سرود : فرزانگان

موضوع: فرزانگان سازمان دانش آموزی

دریافت


 

نام سرود : همسرایان فجر

موضوع: دهه فجر انقلاب اسلامی

دریافت


نام سرود : میهن من

موضوع: ایران

دریافت


 

نام سرود : باغ قرآن

موضوع: قرآن

دریافت


نام سرود : باران مطهر

موضوع: امام علی (ع)

دریافت


 

نام سرود : به سوی آزادی

موضوع: ایران

دریافت


نام سرود : گفتم علی

موضوع: امام علی (ع)

دریافت


 

نام سرود : ایمان

موضوع: ایمان

دریافت


نام سرود : جشن شکوفایی

موضوع: جشن تکلیف

دریافت


 

نام سرود : صبحی دگر

موضوع: امام زمان (عج)

دریافت


نام سرود : صبحگاهان

موضوع:  نماز

دریافت


 

نام سرود : امیدهای ایران

موضوع: ایران

دریافت


نام سرود : دست و دریا

موضوع: حضرت ابوالفضل (ع)

دریافت

 

نام سرود : من بسیجی ام

موضوع: بسیج

دریافت


نام سرود : مرد طریقت

موضوع: امام علی (ع)

دریافت


 

نام سرود : سرباز رهبریم

موضوع: رهبری و انقلاب اسلامی

دریافت


نام سرود : یاور و دلدار توام

موضوع: رهبری

دریافت


 

نام سرود : با من بگو آقاجون

موضوع: رهبری

دریافت


نام سرود : چشم تموم کائنات سوی عنایت علی

موضوع: رهبری

دریافت


 

نام سرود : گل روی حسین (ع)

موضوع: امام حسین (ع)

دریافت


نام سرود : نسل انقلاب

موضوع: انقلاب اسلامی

دریافت


 

نام سرود : پرچم من

موضوع: پرچم جمهوری اسلامی ایران

دریافت


نام سرود : حرف امام

موضوع: ایران و انقلاب اسلامی

دریافت


 

نام سرود : به نام او

موضوع: خداوند

دریافت


نام سرود : یار دبستانی من

موضوع: انقلاب اسلامی

دریافت


 

نام سرود : معلم ای فروغ جاودانی

موضوع: معلم

دریافت


نام سرود : مرغ سحر

موضوع: نماز

دریافت


 

نام سرود : بهار سبز فردا

موضوع: انقلاب اسلامی

دریافت


نام سرود : خلیج فارس

موضوع: خلیج فارس

دریافت


 

نام سرود : خواهر خورشید

موضوع: حضرت معصومه (س)

دریافت


نام سرود : کبوترای حرم

موضوع: امام رضا (ع)

دریافت


 

نام سرود : جهاد علمی

موضوع: جهاد علمی

دریافت


نام سرود : مظهر مهربانی

موضوع: مادر

دریافت


 

نام سرود : باید قوی باشیم

موضوع: ایمان و تلاش علمی

دریافت


نام سرود : آرزوهای من

موضوع: امام رضا (ع)

دریافت


 

نام سرود : رضا رضا

موضوع: امام رضا (ع)

دریافت


نام سرود : مسافر

موضوع: امام زمان (عج)

دریافت


 

نام سرود : به پا خیز

موضوع: سازندگی میهن

دریافت


نام سرود : بوی ماه مهر

موضوع: بازگشایی مدارس

دریافت


 

نام سرود : ضامن آهو

موضوع: امام رضا (ع)

دریافت


نام سرود : رهبر آزادگان

موضوع: رهبری

دریافت


 

نام سرود : می ریم مدرسه

موضوع: بازگشایی مدارس

دریافت


نام سرود : صبح سپید

موضوع: پیامبر اسلام (ص)

دریافت


 

نام سرود : صدای نور

موضوع: پیامبر اسلام (ص)

دریافت


نام سرود : فرزند انقلابیم

موضوع: انقلاب اسلامی

دریافت


 

نام سرود : معلم سپاس

موضوع: معلم

دریافت


نام سرود : لبیک یا حسین

موضوع: ولایت و انقلاب اسلامی

دریافت


 

نام سرود : پاس می دارم

موضوع: انقلاب اسلامی

دریافت


نام سرود : ایران آزاد

موضوع: ایران

دریافت


 

نام سرود : پر تلاطم

موضوع: فلسطین

دریافت


نام سرود : المپیاد درون مدرسه ای

موضوع: ورزش

دریافت


 

نام سرود : زندگی

موضوع: زندگی

دریافت


نام سرود : بهار توحید

موضوع: ماه رمضان

دریافت


 

نام سرود : همشاگردی سلام

موضوع: آغاز سال تحصیلی

دریافت


نام سرود : ای خدا

موضوع: مناجات

دریافت


 

نام سرود : مولانا یا مهدی

موضوع: امام زمان (عج)

دریافت


نام سرود : یار مهربان

موضوع: کتاب

دریافت


 

نام سرود : قاصد مژده خدا

موضوع: پیامبر اسلام (ص)

دریافت


نام سرود : لحظه سبز دعا

موضوع: نماز

دریافت


 

نام سرود : مبدأ روشنایی

موضوع: درس ، دوره ابتدایی

دریافت


نام سرود : کلاس مهربانی

موضوع: معلم

دریافت


 

نام سرود : کتاب نور

موضوع: قرآن

دریافت


نام سرود : گلستان خانه

موضوع: خانواده و زندگی

دریافت


 

نام سرود : گلهای خندان

موضوع: ایران

دریافت


نام سرود : فصل سرخ لاله ها

موضوع: شهدا و دفاع مقدس

دریافت


 

نام سرود : شهر شقایق

موضوع: ماه محرم

دریافت


نام سرود : مدرسه

موضوع: مدرسه

دریافت


 

نام سرود : ره ملک سعادت

موضوع: قرآن

دریافت


نام سرود : روح ایمان

موضوع: نماز

دریافت


 

نام سرود : دنیای خوب ما

موضوع: زندگی و ایمان

دریافت


نام سرود : امام علی (ع)

موضوع: امام علی (ع)

دریافت


 

نام سرود : ای مدرسه سلام

موضوع: مدرسه

دریافت


نام سرود : ایران

موضوع: ایران

دریافت


 

نام سرود : ایران ما

موضوع: ایران

دریافت


نام سرود : آخرین بهار

موضوع: امام زمان (عج)

دریافت


 

نام سرود : بچه های ایران

موضوع: ایران

دریافت


نام سرود : ایران من

موضوع: ایران

دریافت


 

نام سرود : صبح غدیر

موضوع: امام علی (ع) و غدیر

دریافت


نام سرود : احلی من العسل

موضوع: حضرت قاسم (ع)

دریافت


 

نام سرود : سرچشمه نور

موضوع: میلاد حضرت زهراء(س)

دریافت


نام سرود : دریادلان

موضوع: رزمندگان اسلام

دریافت


 

نام سرود : شعر خداوند

موضوع: هستی و آفرینش

دریافت


 

نام سرود : دفتر پروردگار

موضوع: هستی و آفرینش

دریافت


 

نام سرود : دریای آزادی

موضوع: آزادی

دریافت


 

نام سرود : درس دوستی

موضوع: کلاس و دوستی

دریافت


 

نام سرود : در دل آتش و دود

موضوع: حضرت ابوالفضل (ع)

دریافت


 

نام سرود : در آسمان قرآن

موضوع: قرآن

دریافت


 

نام سرود : خدای سلام

موضوع: خداوند

دریافت


 

نام سرود : پروردگار

موضوع: نیایش

دریافت


 

نام سرود : از خاک تا خورشید

موضوع: انسان

دریافت


 

نام سرود : سرآغاز نور

موضوع: خداوند

دریافت


 

نام سرود : صورت مهتابی

موضوع: پیامبر اسلام(ص)

دریافت


 

نام سرود : کرامت بهار

موضوع: امام زمان (عج)

دریافت


 

نام سرود : لحظه های زندگی

موضوع: لحظه های زندگی

دریافت


 

نام سرود : زیبایی ای ایران

موضوع: ایران

دریافت


 

نام سرود : اتحاد ملی

موضوع: اتحاد مردم

دریافت


 

نام سرود : مدرسه ی ما

موضوع: مدرسه

دریافت


نام سرود : ای جوان

موضوع: جوانان

دریافت


نام سرود : ایران من

موضوع: ایران

دریافت


نام سرود : خانه ام کانون

موضوع: کانون فرهنگی و تربیتی

دریافت


نام سرود : کانون ، خانه ی ما

موضوع: کانون فرهنگی و تربیتی

دریافت


نام سرود : کانون

موضوع: کانون فرهنگی و تربیتی

دریافت


 

 

  • حسین توکلی

سرود و آهنگ