پیشتازان طبس

۳۰ مطلب با موضوع «آموزشهای تشکیلاتی» ثبت شده است 

اجاق های صحرایی1اجاق های صحرایی2 

  • حسین توکلی


 


اصول خبرنویسیآشنایی با خبر و خبرنویسی 

  • حسین توکلی
جهت یابی 1
جهت یابی 2مخابره و جهت یابی ( ویژه مربیان )مخابره و جهت یابی ( ویژه اعضاء )
 
  • حسین توکلیگره و چوب


گره و چوب 2
کار با چوب و طناب ( ویژه مربیان )کار با چوب و طناب ( ویژه اعضاء )


  • حسین توکلی


 


امداد و نجات
امداد و کمکهای اولیه ( ویژه مربیان )
امداد و کمکهای اولیه ( ویژه اعضاء )
 
  • حسین توکلی


نظام جمعصف جمع ( ویژه مربیان ) صف جمع ( ویژه اعضاء )  • حسین توکلی


فرزانگان

فرزانگان

فرزانگان

فرزانگان

فرزانگان

فرزانگان

فرزانگان

فرزانگان


مانور زلزله

مانور زلزله

مانور زلزله

مانور زلزله

مانور زلزله

مانور زلزله

فرزانگان

فرزانگان

فرزانگان

فرزانگان

فرزانگان

فرزانگان

فرزانگان

فرزانگان

فرزانگان

فرزانگان

فرزانگان

فرزانگان

فرزانگان

فرزانگان

  • حسین توکلی

 

 

در آغاز جلسات افراد بصورت گروه 6 یا 7 نفره دور هم حلقه زده در حالی که شست دست چپ یکدیگر را گرفته تا امتداد شانه بالا آورده و دست راست را روی شانه یکدیگر قرار می دهند هماهنگ با قرائت سوره والعصر پایان می یابد. آنگاه با بالا آوردن دست چپ تا مقابل صورت شعار کلی تشکیلات ( برای رستگاری، همفکری، همدلی، همکاری) را خوانده سپس دست ها را پایین می آورند.

نکته : این مراسم برگرفته از اصحاب صفه در زمان پیامبر (ص) در مدینه می باشد.

 

  • حسین توکلی
 

مدرس: مهدی حاتمی کیا ، مربی پیشتازان شهرستان طبس

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  • حسین توکلی 

1- تشویق قرآنی : طیب طیب الله احسنت بارک الله - الله اکبر- احسنت

2- تشویق فارسی : خوبه خوبه خیلی خوبه

3- تشویق ترکی : یانچی یانچی- چخ یانچی- یاشا یاشا مین یاشا- ساغل ساغل- چخ ساغل

4- تشویق اصفهانی : خوبس خوبس خیلی خوبس

5- تشویق لری : خوه خوه خیلی خوه

6- تشویق کردی : خاصه خاصه فرا خاصه- رنده رنده پرنده

7- تشویق خراسانی : خوبه خوبه خیلی خوبه

8- تشویق خوزستانی : حلوه حلوه وایده حلوه- زین زین کلش زین

9- تشویق یزدی : خشه خشه خیلی خشه

10- تشوین مازندرانی : خار خار خله خار

11- تشویق کرمانی : ماشی ماشی ماش ماشاءالله چش نخوری ایشاالله

12- تشویق نیشابوری : باری باری باری کولا باری کولا

 13- تشویق گیلانی : پیرشی برارتی قربان

14- تشویق سیستان و بلوچستانی : واشین واشین سخ واشین

15- تشویق ایلامی : وتی وتی گل وتی

16- تشویق زنجانی : یشا یشا چخ یشا

17- تشویق تهرانی : باری باری باریک الله- چش نخوری انشاءالله

18- تشویق بوشهری : خون خون خیلی خون

19-تشویق شیرازی : کاکا کاکا ماشا کاکا

20- تشویق لبنانی : جَیِّد جَیِّد جِداً جَیِّد- نون عَلی شین- شین علی کاف- کاف علی راء- نَشکُر نشکر َنشکُرنا

21- تشویق مصری : کَمیل کَمیل فوق کَمیل جَمیل جَمیل فوق جَمیل

22- تشویق انگلیسی : گود گود وری گود

23- تشویق هندی : اچاهه اچاهه بارا بارا اچاهه

24- تشویق پاکستانی : چاهی چاهی بر چاهی

25- تشویق افغانی : طیار طیار جور جور طیار

26- تشویق آفریقایی : چیکالاکاچیکالاکاچو چو چوبومالاکابومالاکا بو بو بو

چیکالاکابومالاکا (2) چو بوچو

27- تشویق دوستانه : وان تو تری فور تشکر تشکر 10-20-30 تنکیو مرسی

  • حسین توکلی