پیشتازان طبس


به بازی ، شادی و سرگرمی بچه ها ، دانش آموزان اهمیت دهیم  ، زیرا زندگی آنها در بازی شکل واقعی به خود می گیرد.

مقدمه

انسان نیاز به حرکت و جنبش دارد و بازی بخش مهمی از این نیاز است . هر فرد برای رشد  ذهنی  و اجتماعی  خود ، نیازمند اندیشه و تفکر است و بازی خمیر مایه این تفکر و اندیشه  است .

بازی شامل ارزش های جسما نی ، آموزشی ، درمان ، اجتماعی ، تربیتی و عقلانی است .

بازی به بچه ها قدرت ابتکار می دهد و روحیه جمع گرایی ، برقراری رابطه ، مقاومت در برابر مشکلات ، پذیرش اختلاف سلیقه ها و اعتماد به نفس را به وجود می آورد . قوانین ، مقررات و اصول اخلاقی بازی های دسته جمعی ، وسیله خوبی است تا با رعایت آن ، رعایت اصول انضباطی و اخلاقی در زندگی اجتماعی را فرا گیرد .

بازی مختص یک دوره از زندگی نمی باشد بازی برای سنین مختلف ممکن است معنی و مفهوم و ارزش و اهمیت خاص مهمی داشته باشد. در یک کلام :

به هرگونه فعالیت جسمی یا ذهنی هدفداری که به صورت فردی یا گروهی انجام پذیرد و موجب گسب لذت و اقناع نیازهای کودکان شود ، بازی گویند .

 

نقش بازی در رشد اجتماعی بچه ها

- گسترش ارتباط با محیط بیرون و دنیای اجتماعی

- شکوفایی استعدادهای نهفته و بروز خلاقیت

- توسعه همکاری ، همیاری و مشارکت کودک

- آشنایی با رعایت اصول و مقررات

- همانند سازی با بزرگسالان

- آشنایی با مفهوم سلسله مراتب و رعایت آن

- تجربه واقعی رقابت وشکست

- قدرت ابراز وجود ورهایی از ترس ، کمرویی وخجالت

- آموزش حمایت از افراد ضعیف

- تقویت رفتارهای هوشمندانه در ارتباط با دیگران

- بالا بردن حس اعتماد به نفس

- توانایی حل مسئله

- افزایش حس مسئولیت پذیری

- شادی ونشاط

- درک واقعیت های ملموس اجتماعی

- هماهنگ کردن خود با دیگران

و ....

 

نکاتی در اداره بازی

* گروه بندی ( این عمل نظم گروه را برقرار ساخته وبه مربی کمک می کند تا به راحتی بازی را اداره کند )

* مربی باید اشتباهات خیلی مهم را گوشزد و اصلاح نماید و در اوایل بازی  به خاطر اصلاحات ، بازی را متوقف نکند و اجازه دهد که بازی ادامه یابد .

* مربی باید به سؤالات و اشکالات بچه ها پاسخ دهد .

*  مقررات و محدودیتها باید بطور واضح ، مشخص شود تا اشتباهی باقی نماند .

* تا آنجا که ممکن است همه افراد را در بازی شرکت داده و محیط را برای آنان مهیا سازد .

* روحیه رقابت را بیش از حد ایجاد نکند و همیشه برای آنها توضیح دهد که حس تعاون و  همکاری در هر بازی مهم ترین قسمت کار است .

 *  اجازه ندهد که چند نفر از افراد که توان و مهارتشان بیشتر است بر بازی حکومت کنند .

* در حین بازی به تقسیم بندی زمان بازی توجه داشته باشد .

* نکات ایمنی را در طول بازی در نظر داشته باشد .

* بازی ها را متناسب با شرایط آ ب و هوایی و فضاهای موجود انتخاب نماید

* بازی های متناسب  آن فضا انجام شود .

  

نمونه هایی از بازیها ی فردی وگروهی : 

 

بازی هدیه بیار

هدف : چابکی ، سرعت

وسایل مورد نیاز  : دو عدد گلدان یا توپ

نفرات دوتیم در دو صف با سوت داور به سرعت به طرف هدیه ها یا توپ ها می دوند ، هریک از آنها به طرف هدیه مقابل تیم خود می روند ، هر نفر باید هدیه گروه خود را برداشته و با سرعت برگردد و هدیه را به نفر بعدی خود بدهد ، نفر دوم هدیه را با سرعت به محل اولیه برمی گرداند و خود برگشته و به نفر بعدی تیم خود دست می زند و او برای آوردن هدیه مأمور می شود ، می رود هدیه را می آورد و به نفر دیگرمی دهد  که او نیز برای برآوردن هدیه مأمور می شود ، باز می گرداند و بازی به همین نحو ادامه می یابد.

گروهی برنده است  که فرد ما قبل آخر آن  تیم ، هدیه را زود تر از گروه دیگر به دست نفر آخر تیم خود می دهد

 

بازی کانگورو

هدف : چابکی ، کنترل بدنی ، حس همکاری

بافرمان "  رو " اولین نفر توپ را بین دو زانو قرار داده با پرش جفتی به طرف علامتی که گذاشته شده است می رود بعد از چرخش به دور آن به طرف تیم خود برمی گردد و توپ را به نفر بعدی می دهد . هر گاه توپ از بین دو زانو رها شود بازیکن باید توپ را مجددا میان   زانوهایش قرار داده  و از همانجا که توپ  افتاده بود به بازی ادامه دهد .

یاد آوری : در این بازی امدادی بهتر است بچه های کوچکتر موقع رفتن به طرف هدف ، توپ را به جای زانو بین رانهایش قرار دهند و در برگشت توپ را با با دست حمل کنند  

 

صدا را جستجو کن

هدف : پرورش دقت وحس جهت یابی

افراد کلاس دور دایره ای می ایستند ، با انتخاب مربی یکی از بچه ها به مرکز دایره  آمده  با دستمال چشم او را می بندد ، مربی سوت را به یکی از نفرات دور دایره می دهد . نفر وسط بلند می گوید : " بزن " با فرمان او نفری که سوت دست اوست سوت را به صدا در می آورد (صدای سوت باید مقطع باشد ) . نفر وسط باید با دقت جهت صدا را تشخیص  داده تا جایی که می تواند به آ ن طرف حر کت کند ، در این حال مجددا می گوید " بزن " نفر سوت زن باز سوت را به صدا در می آورد ، نفر وسط این بار سعی می کند که به صاحب سوت نزدیک تر شود او تنها حق دارد که یک بار دیگر بخواهد تا سوت به صدا در آید ، بعد از آن اگر توانست سوت زننده را با دست لمس کند برنده محسوب می شود . و جایش را با همان نفر عوض می کند و گر نه برای بار دوم به مرکز دایره  رفته بازی ادامه می یابد اما این بار اگر موفق به