پیشتازان طبس


آنانکه در دل عشق تو را دارند می‏دانند عشق بدون درد عشق نیست. عشق شوریدگی می‏ طلبد و به دلدادگی نیاز دارد و منتظران تو همان عاشقان دلداده و شوریده و دردمندند.

مهدی جان! بیا تا حضور سبز تو دفتر زندگی مان را بهار کند. ای بهار هستی! خزان ظلم و ستم بیداد کرده بیا و زمین را جوان کن، بیا اگر تو بیایی لاله‏ ها می‏ خندند. بیا تا پنجره دلهای مان را رو به سوی آفتاب همیشه جاوید عدالت باز کنیم.

یا مهدی! حضورت را با ظهورت برایمان جاودان ساز. ای غایب از نظر به همه ما توفیق دوری از گناه و صفات ناپسندی که باعث دوری ما از صراط مستقیم الهی می‏ شوند بده.

ای یوسف زهرا! تویی که بر طرف کننده غم و اندوه دلهایی. بیا و تشنگان جرعه وصالت را از چشمه زلال ظهور خود سیراب کن.


عمری به آرزوی وصال تو سوختیم‏

با یاد آفتاب جمال تو سوختیم‏

ما را اگر چه چشم تماشا نداده ‏اند

ای غایب از نظر به خیال تو سوختیم‏

این شام هجر کی سپری می‏ شود که ما

در آرزوی صبح زوال تو سوختیم‏

ما را چو مرغکان، هوسِ آب و دانه نیست‏

اما ز حسرت لب و خال تو سوختیم‏

چیزی به گفتگوی فراق تو ساختیم‏

عمری به آرزوی وصال تو سوختیم‏


  • حسین توکلی