پیشتازان سازمان دانش آموزی شهرستان طبس


فضیلت روزه
[1]
یکی از عبادات مهم اسلامی ، بلکه کلیة ادیان الهی روزه است و در فضیلت و اهمیت و فلسفة آن ، احادیث بسیاری از اهل بیت عصمت و طهارت (سلام الله علیهم ) صادر گردیده است .حضرت صادق (علیه السلام) فرمود که حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم ) به اصحاب خود فرمودند : «آیا به شما خبر بدهم از اعمالی که هرگاه به انجام قیام کنید شیطان به اندازة فاصله مشرق از مغرب از شما دور می شود  ؟ »اصحاب در پاسخ گفتند : بفرمایید .
حضرتش فرمودند : روزه گرفتن شیطان را رو سیاه و ناامید می کند و دادن صدقه در راه خدا ، پشت او را میشکند و دوست داشتن مسلمانان یکدیگر را در راه خدا و کمک کردن به یکدیگر در راه انجام کارهای نیک ، ترفندها و  نقشه های  او  را ریشه کن می سازد و توبه کردن  گردنش  را قطع می کند و برای هر نعمتی که خداوند به انسان عنایت فرموده است زکاتی هست و زکات بدنها (ی سالم) روزه گرفتن است » و نیز حضرت صادق (علیه السلام ) فرمودند : « هرکس در روزهائی که هوا گرم است روزه بگیرد  و  تشنه  شود  ،  خداوند به تعداد زیادی از فرشتگان امر می کند که به او بشارت به پاداش الهی  بدهند  و  هنگامی  که  او به امید پاداش و ثواب ، این تشنگی را تا وقت افطار تحمّل میکند خداوند اورا مورد لطف و عنایت خویش قرار داده به او می گوید : به خوشبویی وپاکیزگی نایل گردیدی،از آن پس به فرشتگان می فرماید : شما گواه باشید که من گناهان او را بخشیدم . » حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم )فرمودند : « خواب روزه دار عبادت و نقس کشیدن او ثواب تسبیح دارد.» و نیز حضرتش فرمود : « برای روزه دار دو خشنودی وجود دارد :
1-خشنودی در موقع افطار  .(مسرت احساس عمل به وظیفة اسلامی)
2-خشنودی در روز قیامت . (موقع گرفتن پاداش خداوندی )»
حضرت موسی بن جعفر (علیه السلام ) فرمودند :« دعای روزه دار در موقع افطار در درگاه حضرت حق مستجاب می شود .»
حضرت رضا (علیه السلام ) فرمودند :« فلسفة روزه داشتن این است که انسان گرسنگی و تشنگی  را  لمس کند و حالت خضوع و خشوع در او پدید بیاید و به ضعف خود  پی  ببرد و غرور  وی در هم  شکسته شود و  برای  تحصیل  صبر  ،  تمرین  و  ممارست  کند و متذکر سختیهای روز قیامت گردد و ناراحتی فقرا را که در مضیقة اقتصادی می باشند درک نماید و به فکر کمک و مساعدت نسبت به آنها بیفتد .»
علی بن عبدالعزیز که یکی از محدثان است می گوید حضرت صادق (علیه السلام)به من فرمودند :«به توخبر بدهم که اصل اسلام وفرع آن واوج عظمت وقله شکوه آن چیست ؟» عرض کردم : بفرمایید .
فرمودند : اصل  اسلام نماز و فرع آن زکات است و اوج عظمت و قلة شکوه اسلام ، جهاد در راه خدا است .سپس فرمودند :« به تو بگویم که درهای خیر از کدام راه به روی انسان گشوده می شود ؟ روزه گرفتن ، سپر آتش جهنم است . »
حضرت پیغمبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) فرمود :« خداوند فرموده است : روزه برای من است و پاداش آن را من خودم می دهم .»
__________________________
1- این توضیحات در رساله نوری همدانی آمده است.