پیشتازان سازمان دانش آموزی شهرستان طبس


روزه های مستحب

مسأله 1748- روزه تمام روزهای سال، غیر از روزه های حرام و مکروه که گفته شد مستحب است، و برای بعضی از روزها بیشتر سفارش شده است که از آن جمله است:

1- پنجشنبه اول و پنجشنبه آخر هر ماه و چهارشنبه اولی که بعد از روز دهم ماه است. و اگر کسی اینها را بجا نیاورد، مستحب است قضا نماید1 و چنانچه اصلاً نتواند روزه بگیرد، مستحب است برای هر روز یک مد طعام یا 6/12 نخود نقره2 به فقیر بدهد.

2- سیزدهم و چهاردهم و پانزدهم هر ماه.

3- تمام ماه رجب و شعبان و بعضی ازاین دو ماه اگر چه یک روز باشد.

4- روز عید نوروز3، روز بیست و پنجم و بیست و نهم ذی قعده 4 روز اول تا روز نهم ذی حجه «روز عرفه» ولی اگر بواسطه ضعف روزه نتواند دعاهای روز عرفه را بخواند، روزه آن روز مکروه است . عید سعید غدیر «18 ذی حجه» 5. روز اول و سوم محرم6. میلاد مسعود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم «17 ربیع الاول»7. روزه مبعث حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آل و سلم«27» رجب و اگر کسی روزه مستحبّی بگیرد واجب نیست آن را به آخر برساندبلکه اگر برادر مؤمنش او را به غذا دعوت کند، مستحب است 8 دعوت او را قبول کند و در بین روز افطار نماید9.

این مسأله در رساله آیات عظام: بهجت وسبحانی نیست

1- مکارم: [پایان مورد اول].

خوئی، سیستانی، تبریزی: نقره سکه دار...

زنجانی: یک مد طعام یا یک درهم...

مظاهری: برای هر روز 750 گرم طعام...

3- خوئی، گلپایگانی، سیستانی، تبریزی، صافی، وحید:  [و] روز چهارم تا نهم شوال...

4- مکارم: 4- روز عید نوروز ، روز بیست و چهارم ذی الحجه و بیست و نهم ذی القعده...

[روز عید نوروز در رساله آیت الله زنجانی نیامده است].

5- گلپایگانی، خوئی، صافی، زنجانی، تبریزی، سیستانی، وحید: و روز مباهله «24 ذی حجه»...

6- خوئی، گلپایگانی، سیستانی، تبریزی، مکارم، زنجانی، صافی: روز اول و سوم و هفتم محرم...

7- گلپایگانی، خوئی، صافی، زنجانی، تبریزی، سیستانی، وحید: و روز پانزدهم جمادی الاولی...

8- زنجانی: اگر قبل از ظهر باشد مستحب است....

9- خوئی، سیستانی، تبریزی، وحید: اگر چه بعد از ظهر باشد.

  • حسین توکلی