پیشتازان سازمان دانش آموزی شهرستان طبس


بر اساس تفاهم نامه منعقده با مراکز فرهنگی ، هنری ، علمی و ورزشی ، دانش آموزان عضو تشکیلات پیشتازان شهرستان طبس تا پایان شهریورماه 1397 از تسهیلات زیر بهره مند خواهند بود. برای استفاده از این تخفیفات ، ارائه کارت عضویت الزامی است:

اردوگاه میرزا کوچک خان - 50 درصد تخفیف بلیط ورودی

استخر شنای فجر- 50 درصد تخفیف بلیط ورودی

سینما فرهنگ - 50درصد تخفیف بلیط ورودی برای کلیه اعضای خانواده

کانون قلمچی -
10 درصد تخفیف آزمونها، کتاب ، dvd  و کلاسها

مؤسسه گاج - 
30رصد تخفیف آزمونهای گاج و مشاوره تحصیلی

مؤسسه گزینه دو - 
30 درصد تخفیف آزمونها

مؤسسه زبان شکوه -
20 درصد تخفیف شهریه کلاسها

مؤسسه زبان پدیده  - 25 درصد تخفیف شهریه کلاسها و کتاب

مؤسسه زبان کیش ایر  - 20 درصد تخفیف شهریه کلاسها

کتابخانه های عمومی -
50 درصد تخفیف حق عضویت و سایر خدمات

بانک سی دی کانون شهدای هفتم تیر-50 درصد تخفیف عضویت

آموزشگاه علمی مبتکران - 15 درصد تخفیف کلاسهای آموزشی