پیشتازان طبس


آن که اندیشیدن را به من آموخت معلم است . ستوده باد نور افشانیش که چراغ راه آینده من است روزش مبارک و یادش جاویدان باد

روز فرهیختگی ، طلوع دانایی ، گسترش عقل و ادراک ،  روشنی ، گذشت و مهر آفرینی بر تو مبارک باد معلم

تو را که چشمه زاینده علم  ، استوانه مقاومت  ، اسطوره صبر و شکیبایی هستی دوست دارم . روز با شکوهت بر تو مبارک باد معلم .

تو را چه بنامم که اگر پرتو رویت نبود جهان از فروغ و روشنی تهی می شد . این دست نقش آفرین توست که نور را رقم می زند. اندیشه ات بلند و روزت طلایی باد

هر چه آسمان را رصد می کنم  هیچ ستاره ای را به درخشش تو نمی بینم . شکوهت پاینده باد که درخشانترین ستاره ای  .  روزت پیروز و خورشید نامت درخشنده باد .

استاد ارجمند ، روز معلم روز پاس داری ارزشهای گرانقدر شما است خواهشمند است بهترین تبریکات مرا بپذیرید

معلم  فداکار  و ارجمند روز گرانبهای شما را ارج نهاده برای پیروزی تان دعا می کنم

معلم  خوبم ؛ از این که تبریکات صمیمانه مرا به مناسبت روز معلم  پذیرا می شوید برخود می بالم .

استاد گرامی روز شوق انگیز و روشنی بخش معلم برشما مبارک باشد . با آرزوی سعادت و سلامت برای همه فرهیختگان کشور

روز بزرگ معلم بر شما استاد دانشمند و فرهیخته مبارک باشد با بهترین آرزوها .

معلم خوب و عزیز ؛ خواهشمند است بهترین تبریکات و خالصانه ترین ادعیه مرا به مناسبت روز خوب معلم پذیرا باشید.


  • حسین توکلی