پیشتازان طبس

 

با آرزوی تعجیل در ظهور مصلح کل ، آخرین ذخیره الهی حضرت بقیه الله الاعظم ( ارواحنا فداه ) بدینوسیله اسامی برگزیدگان مسابقات نگین آفرینش که به قید قرعه انتخاب شده اند ، بشرح زیر اعلام می گردد:

 

 

اسامی برگزیدگان مسابقه شماره 15

 

1- محمدحسین شیردل - دبیرستان 15 خرداد دشتغران

2- حسین آزاد - دبیرستان شهید آیت

3- امین غلامی - دبیرستان شهید چمران

4- ابوالفضل احسان بخش - دبیرستان ارشاد

5- محمدرضا قاسمی - دبیرستان شهید فاضل

6- یاسمین رجب پور - دبیرستان حضرت فاطمه (س)

7- حانیه نظریان ثانی - دبیرستان 15 خرداد امیرالمومنین

8- محبوبه فراتی - دبیرستان آزادگان

9- طاهره احمدیان - دبیرستان فارابی

10- زهرا ربیعی - دبیرستان امام رضا (ع)

11- سها سهرابی - دبیرستان کوثر

 

 

 

 

اسامی برگزیدگان مسابقه شماره 14

 

1- علیرضا چوپانی - دبیرستان حضرت رسول اکرم (ص)

2- علی اکبری - دبیرستان شهید فاضل

3- احمدرضا مهدیزاده - دبیرستان 15 خرداد دشتغران

4- ملیکا عابدی - دبیرستان فارابی

5- فاطمه جعفری - دبیرستان پنجم اردیبهشت

 

 

اسامی برگزیدگان مسابقه شماره 13

 

1- دانیال نوروزی - دبیرستان فردوسی

2- محمدعلی فرح نیا - دبیرستان شهید چمران

3- سجاد براتی - دبیرستان شهید آیت

4- زکیه بدیعی - دبیرستان فارابی

 

 

 

اسامی برگزیدگان مسابقه شماره 12

 

1- علیرضا رحیمی - دبیرستان صدرا

2- محمد شعبان زاده - دبیرستان شهید چمران

3- سجاد مهدیزاده - دبیرستان 15 خرداد دشتغران

4- زهرا جهانبختی - دبیرستان پنجم اردیبهشت

5- فاطمه بهزادی پور - دبیرستان فارابی

 

 

 

اسامی برگزیدگان مسابقه شماره 11

 

1- امیرحسین عباسیان - دبیرستان شهید چمران

2- حمیدرضا نظریان - دبیرستان حضرت رسول اکرم (ص)

3- علی میرزایی - دبیرستان شهید صدوقی

4- عالمه شفاهی - دبیرستان فارابی

5- آیدا توفیقی - دبیرستان خاتم الانبیاء (ص)

 

 

 

 

اسامی برگزیدگان مسابقه شماره 10

 

1- مجتبی بالوآب - دبیرستان شهید رجایی 

2- امیررضا محمدی - دبیرستان شهید نواب صفوی

3- محمد مرادیان - دبیرستان 15 خرداد دشتغران

4- کیمیا چوبداری - دبیرستان حضرت سمیه (س)

5- زینب محمدیان - دبیرستان بهبهانی

 

 

 

اسامی برگزیدگان مسابقه شماره 9

 

1- ابوالفضل رمضانیان - دبیرستان 15 خرداد دشتغران

2- سبحان براتی - دبیرستان شهید آیت

3- جواد نخعی - دبیرستان شهید چمران

4- آیدا محمدنژاد - دبیرستان حضرت فاطمه (س)

5- زهرا باقری - هنرستان امام رضا (ع)

 

 

 

اسامی برگزیدگان مسابقه شماره 8

 

1- محمدرضا احمدزاده  - دبیرستان آیت الله طالقانی

2- مجتبی بالوآب - دبیرستان شهید رجایی

3- ذکیه قیصری - دبیرستان کوثر

4- مرضیه علیزاده مقدم  - هنرستان آیت الله العظمی خامنه ای

5- زهرا نجفی - دبیرستان حضرت فاطمه (س)

 

 

 

اسامی برگزیدگان مسابقه شماره 7

 

1- حسین ذبیحی نژاد - دبیرستان حضرت رسول اکرم (ص)

2-محمدجوادرجبی - دبیرستان شهید آیت

3- امیرعباس چوبداری - هنرستان فنی امام خمینی (ره)

4- امیر رضا چوبداری - دبیرستان شهید نواب صفوی

5- کیمیا عصاری - هنرستان امام رضا (ع)

 

 

 

اسامی برگزیدگان مسابقه شماره 6

 

1- مرتضی یاری -هنرستان فنی امام خمینی (ره)

2- صالح یعقوبی - دبیرستان شهید آیت

3- نفیسه شریفی - دبیرستان بهبهانی

4- عاطفه بخشی - دبیرستان خاتم الانبیاء(ص)

5- رعنا کربلایی - دبیرستان آزادگان

 

 

اسامی برگزیدگان مسابقه شماره 5

 

1- علی طالبی مقدم -هنرستان فنی امام خمینی (ره)

2- محسن بالوآب - دبیرستان صدرا

3- فاطمه زهرا غلامی - دبیرستان سمیه

4- زینب کمالیان - دبیرستان حضرت معصومه (س)

5- فاطمه بخشی - دبیرستان شهید باهنر

 

 

اسامی برگزیدگان مسابقه شماره 4

 

1- حکیمه اسماعیل زادگان -دبیرستان فارابی

2- انسیه راسخی - دبیرستان 15 خرداد امیرالمؤمنین (ع)

3- زهرا آزاد - دبیرستان خاتم الانبیاء (ص)

4- زینب غلامی - دبیرستان آزادگان

5- امین گلشنی - دبیرستان شهید آیت

 

 

 

اسامی برگزیدگان مسابقه شماره 3

 

1- حسین جمشیدی مقدم - دبیرستان شهید چمران

2- علی احمدی - دبیرستان پیام دانش

3-امیرحسن عبدالهی - دبیرستان ارشاد

4-فاطمه خبازی - دبیرستان حضرت فاطمه (س)

5- فائزه عبدالهی - دبیرستان کوثر

 

 

اسامی برگزیدگان مسابقه شماره 2

 

1- ابوالفضل غلامی - دبیرستان شهید چمران

2- فاطمه عباسی - دبیرستان کوثر

3- سمیه سادات بدیعی - دبیرستان فارابی

4- مریم عراقی - دبیرستان پنجم اردیبهشت

5- فاطمه لعل - دبیرستان حضرت فاطمه(س)

 

 

 

اسامی برگزیدگان مسابقه شماره 1

 

1- ایمان مرادی - دبیرستان آیت الله طالقانی

2- حسین عباسی خواجه - دبیرستان شهید چمران

3- سعیده صالح نیا - دبیرستان آسیه

4- اعظم کبوتریان - دبیرستان 15 خرداد امیرالمؤمنین (ع)

5- زهرا کیان پور - دبیرستان کوثر

 

 

 

 

اسامی برگزیدگان مسابقه شماره 14

 

1- علیرضا محمدگلی - دبیرستان فردوسی

2- رضا قربانی - دبیرستان شریعتی

3- ابوالفضل پروانه - هنرستان فنی امام خمینی (ره)

4- زهرا گله زاده - دبیرستان سمیه

5- فاطمه بخشی زاده - دبیرستان دخترانه ارشاد

 

 

اسامی برگزیدگان مسابقه شماره 13

1- امیرحسین طاهری - دبیرستان 15 خرداد دشتغران

2- محمدجواد مقداری - هنرستان فنی امام خمینی (ره)

3- حمیدرضا نظریان - دبیرستان حضرت رسول اکرم (ص)

4- امیرحسین مریدا - دبیرستان فردوسی

5- فاطمه محمدی - دبیرستان حضرت فاطمه (س)

 

 

اسامی برگزیدگان مسابقه شماره 12

1- علی طالبی مقدم - دبیرستان پسرانه ارشاد

2- احمدرضا باقری - هنرستان فنی امام خمینی (ره)

3- علی اکبری - دبیرستان شهید قوسیان

4- مهلا رضائی - دبیرستان دخترانه ارشاد

5- زینب پیروزرام - دبیرستان پنجم اردیبهشت

 

 

اسامی برگزیدگان مسابقه شماره 11

1- ام البنین با وفا - دبیرستان آزادگان

2- فرزانه اسماعیلی - دبیرستان بهبهانی

3- امیررضا مهدیزاده - دبیرستان 15 خرداد دشتغران

4- ابوالفضل فضلی - دبیرستان حاج رمضان حسینی

5- فرهاد پور فتاح - دبیرستان شهید بهشتی دیهوک

  

اسامی برگزیدگان مسابقه شماره 10

1- طاهره بهروزی - دبیرستان امام رضا (ع)

2- فاطمه رجبی - دبیرستان آزادگان

3- امین شعبان زاده - دبیرستان شهید چمران

4- امیرسجاد زیتونی - دبیرستان حضرت رسول اکرم (ص)

5- محسن بالوآب - دبیرستان صدرا

 

 

 

 

 

اسامی برگزیدگان مسابقه شماره 9

1- معصومه صفری - دبیرستان آزادگان

2- زهرا قصاب زاده - دبیرستان امام رضا (ع)

3- فاطمه نوروزی - دبیرستان سمیه

4- امیررضا قاسم زاده - دبیرستان پسرانه ارشاد

5- یوسف رحیمی - هنرستان فنی امام خمینی (ره)

 

 

 

اسامی برگزیدگان مسابقه شماره 8

1- مرضیه بدرام - دبیرستان دخترانه 15 خرداد امیرالمومنین (ع)

2- مریم اسماعیل زاده ثانی - هنرستان آیت الله العظمی خامنه ای

3- زینب کاظمی - دبیرستان پنجم اردیبهشت

4- مریم علیزاده - دبیرستان علم و تقوا

5- علیرضا رحیمی - دبیرستان صدرا

 

 


اسامی برگزیدگان مسابقه شماره 7

1- علیرضا ابراهیم زاده - دبیرستان 15 خرداد دشتغران

2- محمد عباسی اول - دبیرستان حضرت رسول اکرم (ص)

3- صالح یعقوبی - دبیرستان شهید آیت

4- معصومه فرقانی مقدم - امام رضا (ع)

5-زهرا بندگی - دبیرستان کوثر

 

 

اسامی برگزیدگان مسابقه شماره 6

1- فاطمه قلی زاده - دبیرستان آزادگان

2- فاطمه عباسی - دبیرستان امام رضا (ع)

3- محمد مالک - دبیرستان حضرت رسول اکرم (ص)

4- امیررضا محمدی- دبیرستان شهید نواب صفوی

5- مهدی علیزاده - دبیرستان شهید آیت

 

 

 

 

اسامی برگزیدگان مسابقه شماره 5

1- زینب طالبی مقدم - دبیرستان امام رضا (ع)

2- نجمه سادات هاشمی محترم - دبیرستان آزادگان

3- زهرا کفاش سلیقه - دبیرستان فارابی

4- فاطمه جعفری - دبیرستان حضرت فاطمه (س)

5- علی اکبرزاده - دبیرستان شهید بهشتی دیهوک

 

 


اسامی برگزیدگان مسابقه شماره 4

1- مریم هادیان - دبیرستان نمونه دولتی پنجم اریبهشت

2- علی حسینی - دبیرستان شهید نواب صفوی

3- اسماء اعراب شیبانی - دبیرستان سید هاشم بهبهانی

4- سها سهرابی - دبیرستان کوثر

5- فاطمه سالاری کامرود - دبیرستان حاج رمضان حسینی

 

 

 

 


اسامی برگزیدگان مسابقه شماره 3

1- نسرین مرادیان - دبیرستان شهید قاضی زاده

2- سینا زرگران مقدم - دبیرستان آیت الله طالقانی

3- عاطفه بخشی - دبیرستان خاتم الانبیاء

4- مرضیه علیزاده مقدم - هنرستان آیت الله العظمی خامنه ای

5- مریم یوسف زاده مقدم - دبیرستان حاج رمضان حسینی

 

 


اسامی برگزیدگان مسابقه شماره 2

1- علیرضا نظری مقدم - دبیرستان شهید صدوقی

2- علیرضا توتونچی - دبیرستان فردوسی

3- مهدی الله زاده - دبیرستان شهید آیت

4- احمدرضا مهدی زاده - 15 خرداد دشتغران

5- علی حسین زاده - هنرستان فنی امام (ره)

6- فاطمه منفرد - دبیرستان بهبهانی

7- فاطمه کبوتریان - دبیرستان کوثر

8- سعیده - صالح نیا - دبیرستان آسیه

9- نادیا نادی - دبیرستان 15 خرداد امیرالمومنین(ع)

10- نگار اکبری - دبیرستان سمیه

 

 

 

اسامی برگزیدگان مسابقه شماره 1

1- زهرا جهانبختی - دبیرستان حضرت فاطمه (س)

2- نیما مهدیزاده - دبیرستان فردوسی

3- محدثه رضایی - دبیرستان 15 خرداد امیرالمؤمنین

4- شهاب الدین توکلی - دبیرستان حضرت رسول اکرم (ص)

5- یاسمن ناظمی - دبیرستان فارابی

6- حمیدرضا رحیمی - دبیرستان شهید نواب صفوی

7- فاطمه سادات رضوی ثانی - دبیرستان خاتم الانبیاء (ص)

8- احمدرضا اکبریان - دبیرستان آیت الله طالقانی

9- زهرا سنگچولی - دبیرستان امام رضا (ع)

10- سیدعلیرضا سجادی - دبیرستان شهید بهشتی دیهوک

 

 

 

 

  • حسین توکلی

نظرات (۷)

سلام. جرا مسابقه رو برای سال تحصیلی جدید  شروع نمیکنید
پاسخ:
سلام بر شما
نحوه شرکت در مسابقات نگین آفرینش در سال تحصیلی جاری بزودی از طریق آموزشگاه به اطلاع خواهد رسید.
سلام من از اول سال دارم شرکت میکنم ولی برنده نمیشم
پاسخ:
ضمن تشکر از شما، توجه دارید که برندگان از طریق قرعه انتخاب می شوند و هنوز 6 مسابقه دیگر تا پایان سال تحصیلی باقی مانده که امیدوریم در مسابقات بعدی شما نیز جزء منتخبین باشید.
سلام نمشه سوالارو یکم سخت تر کنید چون سوال ها بسیار اسونه وبعدشم مردم حق دارن با این سوالای اسان برنده هم نشن
پاسخ:
ضمن تشکر از دقت نظر شما
سلام جایزه چه مده


پاسخ:
سلام علیکم
ارزش ریالی هر جایزه حدود 100000 ریال است.
فرم مسابقه کجاست
پاسخ:
لینک مسابقه نگین آفرینش را در سمت چپ سایت کلیک کنید.
من چگونه ثبت نام کنم
پاسخ:
برای شرکت در مسابقه نیازی به ثبت نام نیست. با ورود به فرم مسابقه، اطلاعات خواسته شده را تکمیل و از طریق همان فرم ارسال نمائید. دقت نمائید که فقط دانش آموزان دوره های اول و دوم متوسطه شهرستان طبس ، امکان شرکت در این مسابقه را دارند.
سلام من از پارسال دارم شرکت می کنم چرا برنده  نمی شم؟
پاسخ:
باتشکر از شما، برگزیدگان بر اساس قرعه انتخاب می شوند. امیدواریم شما هم یکی از برگزیدگان مسابقات بعدی باشید.

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی