ره آورد عمره دانش آموزی

تصاویری که تقدیم حضورتان می گردد، ره آورد دو دوره عمره دانش آموزی است که توسط یکی از مربیان محترم اعزامی به سرزمین وحی در سالهای 1385 و 1390 تهیه شده است. کلیه تصاویر، اختصاصی و دارای اصالت اثر می باشد.

اللهم ارزقنی حج بیتک الحرام فی عامی هذا و فی کل عام

 
سفر مجازی به سرزمین وحی

تصاویری که تقدیم حضورتان می گردد، ره آورد دو دوره عمره دانش آموزی است که توسط یکی از مربیان محترم اعزامی به سرزمین وحی در سالهای 1385 و 1390 تهیه شده است. کلیه تصاویر، اختصاصی و دارای اصالت اثر می باشد.

اللهم ارزقنی حج بیتک الحرام فی عامی هذا و فی کل عام

 


تصاویر منتخب